DEN SVENSKA EKONOMIN

Lånefesten ångar på

Lånefesten, inte minst till köp av allt dyrare bostäder, lade in en högre växel i fjärde kvartalet i fjol. Arkivbild Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Hushållen lånefest lade in en högre växel under fjärde kvartalet i fjol.

Samtidigt kunde många glädjas åt ökad nettoförmögenhet, med draghjälp från kraftigt stigande priser på aktier och bostäder, visar Sparbarometern från Statistiska centralbyrån (SCB).

Hushållens lån ökade med 89 miljarder under fjärde kvartalet. Detta är den största ökningen som har uppmätts under ett fjärde kvartal, enligt Sparbarometern från Statistiska centralbyrån (SCB).

Under hela 2021 ökade lånen med 327 miljarder kronor, vilket var 74 miljarder mer än 2020 och 108 miljarder mer än 2019.

"För nionde kvartalet i rad fortsatte hushållens årliga tillväxttakt i lån att öka. Tillväxttakten uppgick under det fjärde kvartalet 2021 till 6,8 procent, vilket var 0,2 procentenheter högre än föregående kvartal", skriver SCB.

Vid utgången av året uppgick hushållens totala lånestock – främst bolån och CSN-lån – till 5 022 miljarder kronor.

"Nysparandet i finansiella tillgångar var 164 miljarder kronor medan de totala skulderna ökade med 95 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2021, vilket gav ett finansiellt sparande på 70 miljarder kronor", skriver SCB.

Börsuppgången i fjol bidrog till att lyfta den finansiella nettoförmögenheten till 15 351 miljarder kronor, en ökning på 2 894 miljarder kronor på ett år.

"Utöver de aktierelaterade tillgångarna var det främst sparandet på bankkonto och värdeutvecklingen i bostadsrättsandelar som bidrog till den högre förmögenheten", skriver SCB.

Joakim Goksör/TT