CORONARESTRIKTIONERNA

Fler inlagda för covid – restriktioner kan vänta

Antalet patienter som kräver sjukhusvård på grund av covid-19 ökar nu. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall /TT

Coronaviruset (TT)

Sjukhusinläggningarna till följd av covid-19 ökar nu i så gott som hela landet. Än så länge är ökningen blygsam men fortsätter antalet patienter att öka i samma takt väntar fler restriktioner, varnar Folkhälsomyndigheten (FHM)

– Man ska vara medveten om att vi är i en uppåtgående trend i utvecklingen och fortsätter det på det här sättet är det möjligt att vi inom kort kommer att behöva återkomma till ytterligare åtgärder, säger FHM:s generaldirektör Karin Tegmark Wisell till TT.

Sammanlagt vårdas nu 395 patienter på slutenvårdsmottagning, i måndags förra veckan var det 307. På landets intensivvårdsavdelningar (IVA) vårdas nu 74 patienter, i måndags förra veckan var det 47. Störst har ökningen varit de senaste två dagarna, enligt data från Svenska intensivvårdsregistret.

– I början på nästa vecka ska vi redovisa scenarier till regeringen igen och ser vi då att både utvecklingen ser ut som den gör nu med antalet konstaterade fall i Sverige och en omvärld där vi ser en ökning, är det stor risk att vi kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder, säger Karin Tegmark Wisell.

Även om antalet sjukhusvårdade är få i jämförelse med de många inläggningarna under förra hösten och vårens smittotoppar är de senaste dagarnas ökning procentuellt sett stor. Socialstyrelsen gör prognosen att belastningen på vården kommer att öka under julen och en bit in i januari.

Oro för omikron

I dagsläget utgör inte mer än omkring 10 procent av inläggningarna på IVA covidpatienter. Men om fler behöver vård för svår covid tränger detta ut andra patienter och ökar därför belastningen på vården.

Enligt Thomas Lindén, avdelningschef inom hälso- och sjukvård på Socialstyrelsen, pekar den samlade kunskapen om omikron-varianten mot att den är mer smittsam men också mindre benägen att orsaka allvarlig sjukdom än tidigare varianter.

– Men det gör också att om fler smittas, så kommer det att leda till att sköra människor läggs in på sjukhus i större utsträckning. Bara smittsamheten i sig är allvarlig.

Socialstyrelsen uppdaterar kontinuerligt en lägesbild över intensivvårdskapaciteten i landets regioner. En målbild är att det ska finnas en ledig kapacitet på 20 procent, för att patienter ska kunna flyttas mellan avdelningar och regioner avlasta varandra.

– Vi har en tid legat på en större marginal än de 20 procenten. Men vi börjar nu närma oss och gå över så att vi får lägre än 20 procents kapacitet, säger Thomas Lindén.

Han tillägger att vården under pandemins gång lärt sig att snabbt kunna ändra kapaciteten om det krävs.

Fyra sjukhus i stabsläge

I Region Stockholm har Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, St Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus under tisdagen gått upp i stabsläge.

"Vi har ett utmanande läge med både covid-19 och säsongsinfluensa som drabbar både patienter och medarbetare. Vi kraftsamlar därför återigen och höjer vår beredskap för att snabbt kunna prioritera åtgärder och fatta beslut", säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd på Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande.

Flera regioner TT pratar med uppger att man har kapacitet att skala upp antalet vårdplatser, men samtidigt uttrycker man bekymmer för den redan medtagna vårdpersonalen.

– Personalen har jobbat oförtrutet med att ta igen den vård vi inte hunnit med förut, man har inte på något sätt vilat. Det är en till viss del sliten personal, säger Jan Kilhamn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Även Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, ser med oro på utvecklingen.

– Vi vill inte ha detta, det känns som att alla glömt att vi har en pandemi när man tittar på rörelsemönstret ute i samhället. Vår vårdpersonal är fortfarande väldigt trött, och vi skulle gärna vilja kunna erbjuda dem helgledighet.

Tomas Lauffs/TT

Boel Holm/TT