Julen i fara – EU manar om tredje dos

Andrea Ammon är generaldirektör för EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, med bas i Sverige. Arkivfoto. Bild: Jessica Gow/TT

Coronaviruset (TT:s korrespondent)

Alla vuxna bör få ännu en vaccindos, manar EU:s läkemedels- och smittskyddsmyndigheter. Ökande smittspridning väcker oro om ännu en instängd jul.

På en digital genomgång inför EU:s korrespondentkår rekommenderas extra vaccineringar av företrädare från såväl smittskyddsmyndigheten ECDC som läkemedelsmyndigheten EMA.

– Det är tilläggsdags, fastslår EMA:s vaccinchef Marco Cavaleri.

– Vi rekommenderar länderna att överväga tilläggsdoser, extra skyndsamt för alla över 40 år, men också för samtliga, säger ECDC:s generalsekreterare Andrea Ammon.

"Brant uppgång"

I en rapport på onsdagen hänvisar smittskyddsenheten till att nyinsamlade uppgifter från Israel och Storbritannien "visar en betydande ökning av skyddet mot infektion och svår sjukdom efter en tilläggsdos i alla åldersgrupper på kort sikt".

Ammon konstaterar att smittspridningen nu ökar kraftigt.

– Det är en väldigt brant uppgång i antalet fall. Det finns fortfarande alldeles för många i EU som inte har fått någon dos, eller bara en, säger Ammon.

Samtidigt varslar hon också om att det inte räcker med vaccinering, utan att även "kontaktminskande" åtgärder behövas.

– Vi måste göra både och, säger Ammon.

Även över jul?

Det behöver dock inte innebära nya fullständiga nedstängningar runt om i EU.

– Det finns också andra åtgärder: att använda munskydd, uppmana till distansarbete, minska trängseln i kollektivtrafiken med fler fordon, ha bättre handhygien, begränsa antalet personer i trånga utrymmen och så vidare, säger Ammon.

Att införa obligatorisk vaccinering, som exempelvis Österrike flaggat för, är hon inte odelat positiv till.

– Det är inget magiskt trollspö. Det kan vara effektivt och öka vaccineringsgraden, men riskerar också att skapa polarisering, säger Ammon.

Hur som helst finns oro för ännu en jul med coronarestriktioner.

– Om situationen inte förbättras så kan de här åtgärderna behöva tas över julen också, säger ECDC-chefen.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

EU-kommissionen väntas under torsdagen komma med nya rekommendationer till medlemsländerna kring coronapandemin.

Enligt nyhetssajten Politico Europe handlar det främst om att garantera fortsatt fri rörlighet inom EU för den som är fullvaccinerad, nytestad eller nyligen tillfrisknad.

Bland annat väntas en uppmaning till medlemsländerna att inte kräva karantän av inresande bara för att de anländer från specifika länder inom EU, utan snarare titta på hur var och en är vaccinerad eller testad.

Längre fram väntas även order om att uppdatera vaccinpassen till att även inkludera uppgifter om eventuella tilläggsdoser.