DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Utbredd arbetslöshet trots skriande behov av krogpersonal

Under pandemin försvann många tjänster inom besöksnäringen och nu är det svårt för företagen att rekrytera ny kompetens. Samtidigt växer mängden arbetssökande, skriver DN.

I juli i år fanns 3 987 lediga jobb på Arbetsförmedlingen inom krogbranschen. Samtidigt var 27 511 personer med krogyrken registrerade som arbetslösa. Enligt Arbetsförmedlingen beror glappet bland annat på att personer med en otydlig yrkesprofil ofta väljer att ange just servering när de skriver in sig. Därmed blir matchningen svår att göra.

Ytterligare ett problem är att många med kompetens och erfarenhet inom branschen sökt sig vidare efter pandemin, och kommer inte tillbaka. Branschorganisationen Visita lyfter fram att det krävs insatser för att lösa kompetenskrisen. Arbetsförmedlingen måste bland annat matcha de som tidigare arbetat i besöksnäringen med tillgängliga tjänster.

– På lång sikt måste vi jobba med attraktivitet. Höja status på gymnasieutbildningarna, bli bättre på att beskriva fördelarna med att jobba i hela landet, att man efter pandemin kan jobba utomlands osv, säger Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita, till DN.

DN: Många restauranger istället vänder sig till utlandet för att hitta rätt personal.