BOMARKNADEN

Unga avstår jobb och utbildning på grund av bostadsbrist

Bild: Claudio Bresciani/TT

En ny undersökning från Byggföretagen visar att unga tvingas avstå från jobb och studier på grund av bostadsbristen.

Enligt undersökningen upplevs bostadsbristen som den största samhällsutmaningen efter psykisk ohälsa.

– Två av tio 18-29-åringar uppger att svårigheten att hitta en bostad påverkar möjligheten att förändra sin familjesituation. Nästan lika många uppger att bostadsbristen påverkar jobb- och studieval, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, i pressmeddelandet.

I undersökningen framgår det bland annat att 14 procent av de unga vuxna menar att svårigheten att hitta bostad påverkar möjligheten att skaffa jobb och att 21 procent att svårigheten att hitta bostad påverkar möjligheten att förändra sin familjesituation. Bara en av fyra tror att de kommer bo bättre vid 30-års ålder än vad deras föräldrar gjorde vid samma ålder.

Drygt hälften anser inte att partierna tar hänsyn till ungas behov.

– Det finns ett stort utrymme för politiker att ta initiativet gällande bostadssituationen för unga. Fem av tio uppger till exempel att ett förslag på subventionerat bosparande, alltså att genom avdrag göra det billigare med ett särskilt bosparande för unga, skulle påverka viljan att rösta på partiet bakom förslaget, säger Anna Broman.