KOMPETENSKRISEN

Ny rapport: Svårt att hitta kompetens inom forskning

Tuula Teeri, vd på IVA. Bild: Vinger Elliot Fotografi

Det råder brist på medarbetare inom forskning och utveckling. Inte minst är problemet stort vad gäller mjukvaruutvecklare och ingenjörer inom elektrifiering. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademins FoU-barometer.

– Andelen FoU-chefer som anser att Sverige har ett bra klimat för forskning och utveckling ökar. Det är positivt och jag hoppas det är en utveckling som fortsätter även framöver. Emellertid ser vi i årets barometer att företagen får allt svårare att hitta den spetskompetens som de behöver, säger Tuula Teeri , vd på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i ett pressmeddelande.

Tillgång på kompetens är den viktigaste faktorn för att bedriva forskning och utveckling, menar svenska forsknings- och teknikchefer, enligt FoU-barometern. Samtidigt säger 52 procent att det är svårt eller mycket svårt att hitta den typen av personal. Siffran är en ökning med nio procentenheter jämfört med förra året.

IVA presenterar ett antal förslag för att förbättra FoU-klimatet i Sverige. Det handlar bland annat om att prioritera forskning i samverkan mellan framstående akademiska miljöer och företag samt att skapa tidigt intresse för teknik hos barn och unga.

– Svårigheterna att få tag i rätt kompetens riskerar att hämma företagens tillväxt och därför måste vi intensifiera insatserna för att säkra långsiktig tillgång på kompetens. En viktig pusselbit är att tidigt väcka intresset för teknik och naturvetenskap hos unga, säger Tuula Teeri.

Pressmeddelande: Hård konkurrens om kompetens till forskning och utveckling