KOMPETENSKRISEN

Gröna näringar träffade ministrar – vill stärka konkurrenskraften

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Bild: Henrik Montgomery/TT

De gröna näringarna har träffat ministrar inför odlings-säsongen. Syftet var att stärka Sveriges konkurrenskraft på området.

Med anledning av kriget i Ukraina bjöd landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark in branschrepresentanter för de gröna näringarna till samtal inför odlings- och skogsvårdssäsongen 2022.

– I arbetet med att stärka Sverige är konkurrenskraftiga gröna näringar centralt. För att säkra fortsatt tillväxt inom de gröna näringarna spelar kompetensförsörjningen en viktig roll, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, i ett uttalande.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark menar att pandemin och kriget har blixtbelyst sårbarheten inom vissa branscher som från och till är beroende av utländsk arbetskraft.

– Vi behöver minska den sårbarheten bland annat genom satsningar på stärkt kompetensförsörjning. Regeringen fortsätter utbyggnationen av kunskapslyftet och allt fler elever väljer att gå på naturbruksgymnasier med inriktning mot de gröna näringarna. Arbetsförmedlingen arbetar också sedan lång tid tillbaka med flera olika insatser som syftar till att underlätta kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna, säger hon.

Regeringen bjöd in till samtal om säsongsarbetskraft inom de gröna näringarna