DET NYA ARBETSLIVET

Expert: Därför gör dålig stämning kontoret till en bättre arbetsplats

Bild: fotograf janne hoglund

Glöm buzzwords, team building-övningar och självledarskap. Att våga släppa fram frustration och dålig stämning är istället vägen mot en bättre arbetsplats, enligt organisationsutvecklaren Helena Zenzé. ”Hela företaget tjänar på att man behandlar varandra som vuxna”, säger hon till TN.

Du har säkert själv varit med om det; under en hel dag ska samtliga medarbetare lämna skärmarna för att tillsammans bygga gemenskap och förbättra samarbetet. På schemat står ord som ”tillit” och ”agilt” och efter lunch väntar en rad team building-övningar, innan en kändis avrundar dagen med att föreläsa om motivation.

Fel, fel, fel, menar organisationsutvecklaren Helena Zenzé, med över 25 år i branschen.

– Många går vilse när det serveras team building-övningar, buzzwords och generella koncept som lovar guld och gröna skogar. Men dessa stökar bara till det och ger på sin höjd en stunds eftertanke eller skratt. Ofta använder man i princip förskoleaktiviteter, som att dra lappar ur en korg, eller bjuder in kändisar som ska motivera de anställda.

Hon fortsätter:

– Problemet är att man då inte prioriterar den personliga, djupgående träningen utifrån att företaget befinner sig i en viss bransch, med ett visst resultat och med de här medarbetarna. Det blir ett kvalitetstapp. Hela företaget tjänar på att man behandlar varandra som vuxna, säger hon.

”Jag brukar varna näringslivet att inte kopiera det”

Helena Zenzé ifrågasätter även koncept som tillitsbaserad styrning. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner kan konceptet definieras som ”styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren”.

– Här har det offentliga legat före näringslivet, men jag brukar varna näringslivet att inte kopiera det, för det funkar inte. Till exempel raderar man ett helt chefsled till förmån för att expertis längre ner ska få mer inflytande, men konsekvensen blir att man inte inser att chefen är en profession i sig som har i uppdrag att skapa tilliten, säger hon.

Frustration kan ge viktig energi

En väg framåt är att inte backa för dålig stämning eller från att låta frustration få utrymme på arbetsplatsen, enligt Helena Zenzé.

– Det är viktigt att organisationen skapar tid för att frustrera tillsammans. Frustration som inte hanteras kostar massa pengar. Då är det bättre att vi får träna på att få ut den och se det som en viktig energi.

”Alla behöver bli bekväma med det obekväma”

Nya arbetsvanor under coronapandemin gör att frustrationen bubblar på företag över hela landet.

– Jag märker att många anställda är frustrerade när det är dags att återvända till kontoret. De anställda har vant sig vid att jobba hemma. Där finns det meningsskiljaktigheter på många arbetsplatser och då behöver vi prata om det, alla behöver bli bekväma med det obekväma.

När frustrationen väl har släppts lös på arbetsplatsen, hur ska chefen agera då?

– Det finns inga enkla lösningar, för det beror på, och det kan vara ett frustrerande svar under ett chefsprogram. Man behöver checka av några parametrar för vägledning, exempelvis vad som gäller i just det här fallet, vad som händer med mig som person och hur jag reagerar. Blir jag rädd? Eller arg? Och hur tar omgivningen emot reaktionen? Den individuella och gemensamma färdigheten måste tränas upp och därför funkar inte quick fix-lösningar.