DET NYA ARBETSLIVET

Därför pratar medarbetare hellre med chefen än facket

”MBL tycks fungera sämre om det inte finns en lokal klubb på arbetsplatsen”, berättar professor Charlotta Stern. Bild: Sören Andersson

Mycket har hänt på arbetsmarknaden sedan MBL kom till på 70-talet. Nu har Ratio tillsammans med Sveriges HR-förening undersökt hur synen på medarbetares inflytande på arbetsplatsen ser ut i en tid när det fackliga engagemanget minskar.

Hur upplever HR-medarbetare anställdas syn på och behov av inflytande på arbetsplatserna? Det har Ratios tillträdande vd Charlotta Stern, som är professor i sociologi, tillsammans med forskningsassistenten Carl Alm tagit reda på. Medlemmar i Sveriges HR-Förening har bjudits in att besvara en enkät om hur de ser på frågan om medarbetarinflytande.

– Medbestämmandelagen reglerar en typ av inflytande genom kollektiv representation via facket. Å andra sidan ser vi en utveckling inom HRM* som fokuserar på individens inflytande. Kollektiv representation kanske är på väg ut. Det finns två inflytandeprocesser, dels den som sker mellan chefer eller HR-personer och medarbetare, dels den fackliga processen, sa Charlotta Stern på ett seminarium nyligen.

Det är tydligt att inflytande är viktigt för medarbetarna. Men hur inflytande ska ske finns det delade åsikter om. Undersökningen visade att vid en omorganisation menar respondenterna att det är vanligast att en typisk medarbetare i första hand pratar med sin chef.

– I undersökningen svarade 47 procent av respondenterna att de vid en omorganisering framför sina synpunkter till en chef. 29 procent svarar att de framför sina synpunkter till kollegor och 15 procent framför dem till facket, säger Charlotta Stern.

Den avgörande faktorn för om en medarbetare vänder sig till facket eller inte verkar vara huruvida det finns en lokal klubb på arbetsplatsen eller inte.

– I princip är det 80 procent av dem som saknar en lokal klubb som inte rangordnar facket som topp tre att vända sig till. Ett viktigt fynd är att MBL tycks fungera sämre om det inte finns en lokal klubb på arbetsplatsen, berättar Charlotta Stern.

Daniel Falk, enhetschef vid förhandlingsavdelningen på Sveriges Ingenjörer, tycker att det inte behöver finnas en motsats mellan fackligt inflytande och individuellt.

– Dessa två typer av inflytande sker parallellt och på lite olika nivåer. Men vikten av delaktighet är stor. Vi märker att vid större förändringar och neddragningar så får man bättre genomslag om medarbetare känner sig delaktiga, säger Daniel Falk.

Innovationsföretagens förhandlingschef Hanna Byström tror att individualiseringen på arbetsmarknaden kommer att fortsätta.

– MBL är en 70-talsprodukt. Det har hänt mycket sedan dess. Inflytande är väldigt viktigt i dag. Vi ser ett ökat fokus på individuella målsättningar och utvecklingssamtal, det kommer att fortsätta vara en naturlig del som får större utrymme i arbetslivet framöver, säger Hanna Byström och fortsätter:

– Det finns en överlappning mellan det individuella och det fackliga som blir framtidens stora utmaning. Vi ser att det blir bättre MBL-förhandlingar med en lokal företrädare på plats. Det finns utmaningar med det formella och byråkratiska kring MBL när det sker förändring och utveckling hela tiden. Vi jobbar vidare med att titta på vad som är fackets roll, facket har definitivt en roll.

Charlotta Stern frågar sig om Medbestämmandelagen är lika viktig som när den kom till för 45 år sedan.

– Man får fråga sig om det verkligen behövs tvingande lagstiftning för något som alla tycker är bra. Det finns anledning att fundera kring det här både från parternas sida och från politiskt håll, säger Charlotta Stern.

*Human Resource Management