DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Åtta av tio tror att deras kompetens står sig om fem år

Trots en omvälvande arbetsmarknad tror 84 procent att deras kompetens kommer vara tillräcklig på arbetsmarknaden om fem år. Det skriver Omställningsfonden i ett pressmeddelande.

En ny Sifoundersökning visar även att sju av tio, 73 procent, tror att den egna kompetensen kommer vara nog om tio år. Samtidigt beräknas att fler än hälften av alla yrken kommer vara ersatta av digital teknik inom 20 år.

De som sätter allra mest tillit till sin kompetens är 30-49-åringarna, visar undersökningen. 79 procent tror att deras kompetens står sig tio år framåt. Men Eva Wikström, vd på Omställningsfonden, varnar för en risk att organisationer och individer underskattar hur snabbt kompetenskraven och arbetsmarknaden kan komma att förändras.

– Den som vill vara anställningsbar genom hela arbetslivet måste utveckla sin kompetens. Att som arbetsgivare erbjuda kompetensutveckling gynnar både medarbetarens karriärutveckling och arbetsplatsens möjlighet att behålla och rekrytera medarbetare, vilket på sikt även stärker den svenska arbetsmarknaden i stort, säger Eva Wikström, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: ”Den digitala strukturomvandlingen av arbetsmarknaden har även påskyndats under pandemin.”