DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

STOCKHOLM 2013Tre kvinnor arbetar vid sina datorer i en kontorslokal.Foto Hasse Holmberg / SCANPIX Kod 96 Bild: Hasse Holmberg / TT

Arbetsmarknadens parter: Fler bör satsa på yrkesutbildning

LO och Svenskt Näringsliv anser att mer behöver göras för att fler ska välja yrkesutbildningar. En bättre matchning på arbetsmarknaden kommer gynna företag och arbetsgivare liksom alla som vill hitta ett arbete, skriver de i Smålands-Posten.

En yrkesutbildning ger mycket goda möjligheter att lära sig ett yrke, etablera sig i arbetslivet eller byta bana mitt i livet. Det skriver Mia Bernhardsen, avdelningschef kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv och Therese Guovelin, förste vice ordförande LO i en gemensam debattartikel i Smålands-Posten.

LO och Svenskt Näringsliv föreslår fyra åtgärder som kommer gynna arbetsmarknaden. Kvaliteten på yrkesprogrammen behöver öka, platserna inom yrkesutbildning behöver öka och anpassas efter efterfrågan, studie- och yrkesvägledningen i skolorna behöver vässas liksom att branscherna ges större inflytande över hur utbildningar utformas.

SMP Debatt: Fyra förslag som kommer att förbättra matchningen på arbetsmarknaden