DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ny rapport: Sänkt marginalskatt skulle ge tusentals nya jobb

En ny rapport från Almega visar att sänkta marginalskatter kan skapa 9 000 nya jobb inom företagstjänster, skriver arbetsgivar- och branschorganisationen i ett pressmeddelande.

Sverige är det land i Europa med högst marginalskatter och särskilt höga är de för personer som arbetar inom kunskapsintensiva företagstjänster, menar Almega.

– Sänkta skatter på arbete är ett effektivt sätt att stimulera personer med värdefull utbildning och yrkeserfarenhet att arbeta mer och ta ytterligare ansvar i arbetet. Mer arbete inom kunskapsintensiva företagstjänster kommer att öka tillväxten inom branschen men också få spridningseffekter till övriga ekonomin, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega, i en kommentar.

Företagstjänster är idag en nyckelbransch i svensk ekonomi, enligt Almega. 900 000 personer arbetar i branschen, vilket är dubbelt så många som för 25 år sedan. Den står för 17 procent av Sverige sexport. Lönerna är relativt höga, vilket gör att de anställda ofta drabbas av de höga svenska marginalskatterna som i en internationell jämförelse sticker ut. Sverige ligger på en andra plats, enligt en OECD-jämförelse.

Direkt skulle en sänkt statliga inkomstskatt ge cirka 5 300 jobb inom företagstjänster. Indirekt skulle den ge cirka 3 700 jobb bland de kunskapsintensiva tjänsteföretagens underleverantörer, enligt beräkningarna som har utgått från en sänkning på 10 procentenheter.

– Det som sker är att det blir mer lönsamt att arbeta. Och när det inträffar kan man vänta sig en positiv utveckling på arbetsutbudet. Antalet timmar ökar. Det blir mer lönsamt att till exempel ta ett konsultuppdrag. Den andra effekten är att folk höjer sin presentation som i sin tur innebär att produktiviteten stiger. Den gestaltar sig i högre timlön, säger Fredrik Carlgren, nationalekonom på Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Det finns flera skäl till att Sverige bör sänka marginalskatterna för dessa företag.

– Bara det att vi ligger så högt är i sig ett problem, det håller tillbaka produktiviteten. Det handlar om att få ut mer av ekonomin, det är grundproblemet. Att vi ligger högt i förhållande till andra länder är också inte bra. Vi har en konkurrens om talanger som går utanför våra gränser. Då är det ingen fördel att framstå som ett extremt högskatteland på det här området, säger Fredrik Carlgren.

Pressmeddelande: ”Vart fjärde nytt jobb skulle skapas inom yrken som inte direkt berörs av den sänkta marginalskatten”