REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Svenskt Näringsliv: Fel att låta kommunerna förmedla jobb

Bild: Pressbild

Regeringens förslag att gå vidare med reformeringen av Arbetsförmedlingen får både ris och ros. ”Tyvärr kan vi konstatera att det som framkom vid presskonferensen reser en hel del frågetecken”, säger Patrik Karlsson, expert för kompetensförsörjning, på Svenskt Näringsliv.

Enligt regeringens förslag kommer Arbetsförmedlingen även i framtiden att vara en myndighet verksam i hela landet, men matchningen av jobb och arbetssökande ska skötas av privata leverantörer som AF upphandlar.

Patrik Karlsson anser att mycket fortfarande är oklart trots beskedet på fredagens presskonferens.

– Tyvärr kan vi konstatera att det som framkom vid presskonferensen reser en hel del frågetecken kring Arbetsförmedlingens reformering. Det är angeläget att det bringas tydlighet kring reformeringen av myndigheten så att fler arbetslösa kan komma i jobb och att företag kan hitta den arbetskraft de har behov av, säger han.

Almega ser dock flera fördelar med de föreslagna reformerna.

– Arbetsförmedlingen får nu ett långsiktigt ansvar för att handla upp förmedlingstjänster av fristående jobbförmedlare som ska matcha och rusta arbetslösa till jobb samt utbildning. Detta är en huvudnyckel till att förbättra företagens kompetensförsörjning och pressa tillbaka långtidsarbetslösheten, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, i en kommentar.

Både han och Patrik Karlsson varnar för riskerna med att i vissa fall tillåta att även kommunerna står för matchningstjänsterna. Den nya insatsen Förmedlingsinsats, som ska riktas till en bred målgrupp, ska kunna utföras av en bredd av olika aktörer, inklusive kommuner.

– Det är märkligt. Dels ser vi inte behov av en sådan insats utan menar att dagens matchningstjänster, exempelvis Kundval Rusta och Matcha (KROM) fyller den funktionen. Dels ges kommunerna en uttryckt möjlighet att verka som leverantör inom den nya insatsen. Det är dåligt av många skäl, men framförallt på grund av bristande konkurrensneutralitet mellan olika leverantörer. Dessutom förstatligades arbetsmarknadspolitiken just med skälen att den lokalt utförda arbetsmarknadspolitiken brast i likvärdighet och effektivitet, säger Patrik Karlsson.

Centerns ekonomisk politiska talesperson Martin Ådahl (C), som förhandlat reformeringen med regeringen för Centerns räkning, är nöjd med Eva Nordmarks besked att reformeringen fortsätter.

– Det är dock av central betydelse att det sker på ett sätt så att den når hela landet och att den verkligen träffar de som står längst från arbetsmarknaden, säger han till TT.

Almega Kommunerna kan bli leverantörer av matchningstjänster, enligt regeringens förslag.