DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Lyckad branschskola ger unga jobb

Bild: PHOTOGRAPHER JEZZICA SUNMO

Skolverket testar sedan några år tillbaka branschskolor som ett sätt att få unga att välja yrkesutbildningar. En av skolorna, PVF Teknikcentrum, har fått en stark start.

PVF Teknikcentrum är en av nio utvalda skolor i försöket som pågår mellan 2018 och 2023. Skolan som ligger i Katrineholm erbjuder utbildningar inom byggnadsplåtslageri och ventilation och har 110 gymnasieelever och företagslärlingar per år.

Det har gått bra, enligt Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare plåtslageri, PVF Yrke & Utbildning. Skolan har fått stora stödbelopp, större än många andra skolor.

– Vi har givetvis ett försprång eftersom vår branschskola var mycket väl fungerande redan vid starten av försöket. Branschskolesatsningen hjälper oss att vidareutvecklas och utöka så att vi kan fortsätta vara en förebild för fler branscher och bristyrken, säger Niklas Angelöf i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Plåt & Ventbranschen visar vägen med framgångsrik branschskola

Katrineholmskuriren: Bonus till företag som lär unga till plåtslagare