DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Här är branschen som skapar flest jobb i utsatta områden

Sofia Ahlgren och Jonas Jegers Bild: Pressbild, Mostphotos

De flesta människor i Sveriges utsatta områden har ett jobb att gå till varje dag och det är företagen som är den stora integrationsmotorn, visar en ny rapport. Men det krävs mer insatser för att få ännu fler i arbete. ”Tyvärr finns fortfarande väldigt höga trösklar både för arbetssökanden och företag som vill anställa”, säger Sofia Ahlgren, vd för OnePartnerGroup Stor-Stockholm, till TN.

Företag och näringslivsorganisationer oroar sig över att den bild som medierna ger av Sveriges utsatta områden är förenklad och mest handlar om brottslighet. Bemanningsföretaget OnePartnerGroup Stor-Stockholm som ofta rekryterar konsulter från utsatta områden menar att verkligheten är mer positiv.

– Det är något vi vill lyfta fram. Den generella mediabilden är ofta negativ och består mest av utanförskap och kriminalitet. Vår upplevelse stämmer väl in med Almegas senaste statistik som visar på att de flesta människor även i utsatta områden arbetar och att många fler vill få möjligheten. Tyvärr finns fortfarande väldigt höga trösklar både för arbetssökanden och företag som vill anställa, säger Sofia Ahlgren, vd för OnePartnerGroup Stor-Stockholm.

Arbetsgivarorganisationen Almega visar med en ny rapport att sysselsättningen i Sveriges 17 särskilt utsatta områden fortsätter att öka och att privata företag har för en avgörande roll i uppgången. 6 av 10 vuxna i utsatta områden har ett jobb att gå till varje dag.

– Det är tydligt att tjänstesektorn är en dold integrationsmotor i landets utsatta områden. Det är inom tjänstesektorn som den absoluta majoriteten av de nya jobben skapas, inte minst i form av instegsjobb, och utsatta områden är en viktig rekryteringsgrund för många av våra medlemsföretag, säger Jonas Jegers, näringspolitisk expert på Almega, till TN.

Bemanningsbranschen anställer hälften

Enligt rapporten är de vanligaste yrkena för män transport- och lager, restaurang- och städ- och serviceyrken. Bland kvinnorna dominerar städ och service, vård och omsorg och förskola. Almega uppger att bemanningsbranschen anställer 50 procent fler utrikes födda jämfört med övriga näringslivet.

– Bemanningsföretagen är en väldigt bra väg in på arbetsmarknaden för många människor, säger Jonas Jegers.

Almega understryker att arbetslösheten fortfarande är högre i utsatta områden och att det återstår utmaningar att hantera. Därför lägger organisationen fram en rad förslag till reformer. Bland annat vill Almega se att även bemanningsföretagen omfattas av etableringsjobben, att reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter och att skillnaderna mellan bidrag och arbete görs större. Almega menar att det idag är alldeles för liten skillnad mellan att att gå på bidrag och att arbeta.

– Detta kan till och med vara en kvinnofälla. Bidragsberoendet riskerar att göra att kvinnor inte söker sig till arbete. Det finns idag en stor outnyttjad arbetskraftsreserv i de utsatta områden som med rätt insatser skulle kunna ta många av lediga jobb som finns, säger Jonas Jegers.

Almega vill också att arbetsgivaravgifterna sänks. Tillsammans med höga ingångslöner skapas en hög ingångströskel till arbetsmarknaden.

– Det är för dyrt att anställa i Sverige. Höga anställningskostnader gör att människor med lägre utbildning har svårt att komma in på arbetsmarknaden och hindrar mindre företag att växa. Sänkta arbetsgivaravgifter leder till att fler får jobb, säger Jonas Jegers.

Brist på kandidater

OnePartnerGroup har bra koll på arbetsmarknadsläget i de utsatta områdena. De flesta konsulter företaget anställer i Stockholmsområdet är födda i ett annat land och bor ofta i utsatta områden.

– Vi ser en brist på kandidater till de arbeten vi erbjuder trots att det fortfarande finns en relativt hög arbetslöshet i de utsatta områdena. Vi skulle gärna se lägre trösklar när det gäller språkkrav och tidigare arbetsgivarintyg för att öka möjligheterna för de här människorna att kunna försörja sig och komma in på arbetsmarknaden, säger Sofia Ahlgren.

Totalt har OnePartnerGroup drygt 3 000 konsulter över hela landet och upplever att Arbetsförmedlingens insatser skiljer sig mycket åt mellan olika landsdelar.

– Vi ser stora skillnader över landet för hur lång tid det tar att ansöka om de stöd som finns idag. Vi skulle vilja att förutsättningarna blev mer lika över landet och vi ser gärna ett utökat samarbete mellan oss i näringslivet, Arbetsförmedlingen och kommuner för att öka möjligheterna att få fler människor i arbete, säger Sofia Ahlgren.

OnePartnerGroup menar att de statliga bidragen spelar en stor roll för att företaget ska kunna bedriva verksamhet med fokus på de utsatta områdena.

– Bemanningsbranschen är otroligt prispressad och många gånger behöver stödåtgärder räknas in i affärsmodellen för att den ens ska gå runt. Med tanke på hur mycket bemanningsbranschen gör för integrationen så borde möjligheter tas omhand på ett bättre sätt, säger Sofia Ahlgren till TN.