AI OCH AUTOMATISERING

Forskare: Så förändras ditt jobb med AI

Magnus Lodefalk är aktuell med boken Artificiell intelligens och jobben.Till höger: Open AI:s nya videoverktyg Sora, som används för att göra film. Bild: Privat/Anders Wiklund/TT

Jobb som tillkommer, jobb som försvinner och förändrade arbetsuppgifter. AI:s intåg på arbetsmarknaden får stora konsekvenser kommande år, spår forskaren Magnus Lodefalk. "Det kommer att påverka lönerna", säger han till TN.

– Över tid väntas AI leda till ökad ekonomisk tillväxt och produktivitet. Och med ökad ekonomisk tillväxt kommer vi få mer resurser till att adressera klimatutmaningen, förbättra skolan och rusta sjukvården.

Det säger Magnus Lodefalk, som är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet och Ratio. Han är aktuell med boken Artificiell intelligens och jobben. De senaste åren har han, tillsammans med ett antal andra forskare runt om i världen, ägnat sin tid åt att ta reda på hur AI påverkar arbetsmarknaden. Boken är en sammanställning av egen och andras forskning, och syftar till att ge en introduktion till fenomenet AI, förklara vilka effekter det hittills har haft på arbetsmarknaden och ge ett hum om vad vi kan förvänta oss i framtiden.

Magnus Lodefalk menar att AI kan jämföras med elektriciteten eller ångmaskinen, ur ett rent arbetsmarknadsperspektiv.

– De är så kallade allmänt tillämpbara teknologier som kan bidra till nya innovationer i många branscher., säger han.

Precis som vid elektricitetens intåg finns det jobb som tillkommer och jobb som försvinner.

– Innan elektriciteten fanns det inga elektriker, och efter att den mekaniska vävstolen kom försvann meningen med vävare som vävde i hemmet. Det säger sig självt. Med ny teknik kommer nya jobb, säger Magnus Lodefalk.

Vad betyder det i en nutida kontext? Magnus Lodefalk tror att jobb som AI-prompter eller AI-tekniker kommer att bli vanligare, samtidigt som högre krav ställs på till exempel ekonomer och jurister att kunna använda tekniken. Samtidigt kommer monotona jobb som inte är för komplicerade att ersättas. Till exempel lanserade Klarna nyligen en AI-chattbot som kan göra samma jobb som 700 kundtjänstmedarbetare.

– Man behöver antagligen inte oroa sig för att det inte kommer finnas några jobb kvar, men vissa kommer tillkomma och vissa kommer försvinna. Och det kommer att påverka lönerna, där AI-kunskap gissningsvis kommer att vara mer eftertraktat, medan vissa yrken kan få sämre lön, säger Magnus Lodefalk.

Föreslår kompetensavdrag

Så vad ska anställda göra för att hänga med i utvecklingen? Magnus Lodefalk menar att de behöver reflektera över sitt yrke och hur de påverkas av AI.

– Om man landar i att man har ganska få arbetsuppgifter som lätt kan tas över av AI, ja, då behöver man kanske se över sitt hus. Se om man kan bredda sig, få nya arbetsuppgifter eller till och med fundera på att byta yrke, säger han.

Samma sak gäller självklart företagsledare, som måste se över verksamheten och fundera kring vad AI kan hjälpa till med och vad de skulle vilja ha hjälp med, men även fundera på kostnader och eventuella risker.

Magnus Lodefalk ser en bred kompetensutveckling som en nyckel, där både arbetstagare, arbetsgivare och staten har ett ansvar.

– Jag föreslår att regeringen ser över möjligheterna till ett kompetensavdrag för företag som vidareutbildar sin personal inklusive inom AI. Alla medborgare kommer att behöva ha något slags baskunskap för att hänga med kontinuerligt i tekniken, säger han.

Han föreslår också en översyn av skatten på arbete och kapital, där en sänkt skatt på det förstnämnda och höjd skatt på andra skattebaser hade ökat incitamenten för att investera i sin personal för företagen.

Han tror att de organisationer som lyckas bäst med AI kommer att vara de som hittar sätt att automatisera och effektivisera vissa arbetsuppgifter och använda AI som ett verktyg i andra uppgifter, samtidigt som de kompetensutvecklar personalen inom bland annat AI och hjälper dem att utvecklas och få mer meningsfulla arbetsuppgifter.

– Om läkare kan få mindre administration med hjälp av AI kommer de att ha mer tid för patientmöte, alltså mer värdefull tid. Då kan de göra ett bättre jobb, de får ett bättre arbetsliv och vården sparar dessutom pengar, avslutar Magnus Lodefalk.

Faktaruta: Magnus Lodefalks tre tips till för att komma i gång med AI

1. Läs på om AI och försök förstå vad det är. Lär dig grunderna och prova på vad det kan användas till. Ge inte upp utan se till att investera tid i tekniken.

2. Fundera på hur du kan använda AI i ditt arbete. Vilka arbetsuppgifter har du där AI skulle kunna vara ett verktyg?

3. Samtala om AI. Runt fikabordet, hemma och med vänner. Hur vill vi använda AI, och hur använder andra AI? Ta inspiration och hjälp varandra.