DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Estrellasnack gör elever sugna på arbetslivet

”Vi hoppas att vi gör att ungdomarna blir mer anställningsbara och att vi på sikt bidrar till ökad integration och mångfald i samhället, säger Estrellas vd Ulrika Wallberg här till höger om hr-chefen Markus Pregmark.

Ett unikt samarbete mellan Estrella och Angeredsgymnasiet öppnar dörren till en ny värld för eleverna. Besöken på företaget ger en inblick i arbetslivet. ”Plötsligt får de en meny av möjligheter i livet”, säger läraren Torbjörn Stenson.

Fyra gånger om året besöker eleverna på Angeredsgymnasiets ekonomiprogram snackstillverkaren Estrella. Att komma ut och träffa företag blir lite av en ögonöppnare för eleverna, konstaterar Markus Pregmark, hr-chef på Estrella. Det ger inblick i en miljö som väntar längre fram där de förväntas ta ansvar på ett annat sätt än i skolan.

– Att passa tider utifrån att ett arbetsskift startar en viss minut är inte är självklart för alla. Här ser de att det inte fungerar att komma sent. Men vi diskuterar också anställdas rättigheter. Att det inte är ok att arbeta utan raster eller skyddsutrustning, till exempel.

Den första frågan eleverna ställer är ofta hur mycket den som jobbar på Estrella tjänar. När de får höra att lönen är olika beroende på arbetsuppgifter och utbildning, blir det en dialog kring det.

– Även om det inte finns några raka svar på frågor kring yrkesval och inkomst är det en glädje om vi kan ge dem lite sammanhang kring det, säger företagets vd Ulrika Wallberg.

Rekryterar från närområdet

Att engagera sig socialt i Angered och bidra till en positiv framtid för sina grannar är ett sätt för Estrella att profilera sig tydligt som en stark och attraktiv arbetsgivare.

– Då är det naturligt att fokusera på att inspirera ungdomar så att de bli intresserade av att jobba, på sikt kanske som anställda hos oss. Vi hoppas att vi gör att ungdomarna blir mer anställningsbara och att vi på sikt bidrar till ökad integration och mångfald i samhället, säger hon.

I den mån det går är ambitionen att rekrytera från närområdet och många av ekonomistudenterna känner någon som jobbar på Estrella.

– Att få in personer från olika kulturer innebär en otrolig mångfald med många olika kompetenser och perspektiv på arbete. Det gör att vi får en dynamisk verksamhet och en fin företagskultur med mycket respekt och förståelse för varandra, säger Ulrika Wallberg.

Stolta anställda

Markus Pregmark är tveksam till om mötena med eleverna ger något direkt ekonomiskt värde men betonar att de ger värdefull insikt.

– Våra anställda är mycket positiva – de är stolta över att vi är med och bidrar. På samma gång får vi perspektiv på hur arbetsmarknaden ser ut och inblick i hur en viktig målgrupp hur tänker. De är ju stora snackskonsumenter så det blir lite som ett omvänt mentorskap.

Estrella och Angeredsgymnasiet fick i höstas ta emot en utmärkelse för ”landets bästa exempel på ett välfungerande samarbete mellan skola och arbetsliv”.

Samarbetet som har pågått under tio år innebär att varje årskurs från ekonomiprogrammet besöker Estrella fyra gånger per år. I början är det mer generellt om hur en arbetsplats fungerar, vad kollektivavtal innebär, regler kring arbetstider och hur man ska bete sig i möten, till exempel.

Träffar alla funktioner

Därefter får eleverna träffa medarbetare inom funktion efter funktion i företaget, som berättar vad de gör på jobbet. Allt ifrån de som arbetar i fabriken till de som jobbar med sälj, marknad eller produktutveckling. Vid sista besöket träffar de Ulrika Wallberg, som berättar om vd-rollen.

– Även om det bara är några timmar så får de en lite mer konkret bild av vad man kan jobba med på ett företag som Estrella och vad de vill utforska vidare, säger Markus Pregmark.

En förutsättning för ett sådant här samarbete är att det finns eldsjälar på skolans sida, påpekar han.

– Det behövs någon som år efter år planerar in detta och ser till att eleverna kommer. De som driver det från gymnasiets sida är fantastiska och de drar ett stort lass.

”Att få de här bilderna av hur det kan se ut på en arbetsplats gör att de har något att sträva emot framåt.”

Torbjörn Stenson, ekonomi- och juridiklärare på Angeredsgymnasiet, är en av initiativtagarna som har varit med från början. Tillsammans med företagets dåvarande personalchef började han fila på konceptet redan för elva år sedan.

– Många skolor har dåligt samvete för bristen på näringslivskontakter och många företag vill samarbeta med skolan men har inte hittat ingångarna, säger han.

Lärare i företagsekonomi och juridik följer ofta läroboken ganska strikt, men det har Torbjörn Stenson kunnat frigöra sig lite ifrån tack vare Estrellasamarbetet.

”Eleverna tycker att det är skitkul att träffa den som sköter Estrellas sociala medier, till exempel. Bara att få veta att sådana jobb finns!”. Det säger Torbjörn Stenson, lärare på Angeredsgymnasiet och en av initiativtagarna till samarbetet. Bild: Rickard Stridh

När undervisningen berör ett område som exempelvis marknadsföring får eleverna som en del av undervisningen träffa marknadschefen eller någon av marknadsassistenterna på företaget och höra dem berätta om sitt jobb.

– Eleverna tycker att det är skitkul att träffa den som sköter Estrellas sociala medier, till exempel. Bara att få veta att sådana jobb finns! Och när vi sysslar med redovisning och bokföring möter vi ekonomichefen och andra på den avdelningen och får en verklighetsbild av varför vi läser det i skolan.

”När de får höra alla berättelser om hur mycket som handlar om tur och tillfälligheter så avdramatiserar det livet.”

Varje medarbetare som eleverna träffar på Estrella börjar med att berätta om sin egen resa. Om hur de själva tänkte när de gick på gymnasiet, och om den ofta spretiga och spännande vägen fram till där de befinner sig idag.

– Elever är ofta stressade över vad de ska göra sedan, hur de ska ta sig dit och om skolresultaten ska räcka för det som de vill göra. Men när de får höra alla berättelser om hur mycket som handlar om tur och tillfälligheter så avdramatiserar det livet, säger Torbjörn Stenson.

”Får se jobb de inte visste fanns”

En höjdpunkt är när en av hans gamla elever berättar om sitt liv. Hur hon kom till Sverige som barn, och om hur hon direkt efter gymnasiet började jobba i fabriken på Estrella och fortfarande jobbar kvar.

– Hon har idag en tillvaro som många drömmer om, med familj, villa, bil och sommarstuga. Det blir ett verkligt möte som alla tycker är givande. När eleverna får se funktioner och jobb som de inte visste fanns får de plötsligt en meny av möjligheter i livet.

Det är också bra för framtiden bara att se personer som sitter tysta och jobbar, och att de ändå verkar ha så roligt, konstaterar Torbjörn Stenson.

– Man visar respekt för varandra och självklart har man inte på mobilen eller kommer för sent. Så är det inte alltid i skolan. Att få de här bilderna av hur det kan se ut på en arbetsplats gör att de har något att sträva emot framåt. Det ökar förstås också förståelsen för varför vi har regler i skolan, säger han.

”Behöver inte vara svårt”

Så fort han får tillfälle brukar han predika för kollegor på andra skolor att de ganska lätt skulle kunna göra samma sak.

– De flesta företag har en skola runt knuten och de flesta skolor har ett företag nära. Sedan är vi såklart oerhört gynnade av att det är just ett företag som tillverkar chips som eleverna älskar, med ett varumärke som de är väl bekanta med. Estrella har i princip adopterat vårt ekonomiprogram.

Markus Pregmark håller med om att det inte behöver vara svårt eller jobbigt att komma i gång. En vilja och ett engagemang från skolans och företagets sida räcker långt.

– Det är hur vi gör det som är grejen, utan att vi gör det. Det handlar mer om att våga. Vi uppmuntrar verkligen andra att testa för det är otroligt roligt, givande och tillfredsställande.