KOMPETENSKRISEN

Industrin: Behöver rekrytera 300 000 medarbetare inom tre år

Elever med verktyg i skolans verkstad vid Mälardalens Tekniska Gymnasium. Bild: Maja Brand/Bredda Bilden

Den svenska industrin kommer att behöva rekrytera över 300 000 medarbetare inom tre år, visar en undersökning från Demoskop som gjorts på uppdrag av Industrirådet.

Behovet av såväl yrkesmedarbetare som tjänstemän är extra stort i i övre Norrland och Stockholmsområdet.

– Efterfrågan är betydligt större än tillgången till rätt kompetens. Kompetensbristen är ett omfattande tillväxthinder för industriföretagen, säger Pia Sandvik, vd för Teknikföretagen och sammankallande för Industrirådets presidium, i ett pressmeddelande.

Industrirådet: Industrin söker 300 000 medarbetare inom tre år