ARBETSMARKNADEN I EUROPA

Game changer ska locka kvalificerad arbetskraft till EU

EU-kommissionens chefstalesperson Eric Mamer presenterar talangpoolen tillsammans med Ylva Johansson, Margaritis Schinas och Iliana Ivanova. Bild: Claudio Centonze

EU lanserar en platsbank för bristyrken där europeiska företag och arbetssökande från länder utanför EU ska kunna hitta varandra. Men för att initiativet ska lyckas måste arbetsgivarna verkligen utnyttja möjligheten.

Platsbanken, kallad EU:s Talangpool, kan bli banbrytande, tror den europeiska arbetsgivarorganisationen BusinessEurope, där Svenskt Näringsliv ingår.

– Vi anser att EU:s Talangpool kan vara en game changer i det nuvarande läget med betydande brist på arbetskraft och kompetens i Europa, säger Robert Plummer, senior rådgivare för arbetsmarknad och migration hos BusinessEurope, till Tidningen Näringslivet.

– Ingen säger att Talangpoolen kommer att lösa allt vad gäller brist på arbetskraft och kompetens. Men det kan vara ett bra komplement till andra åtgärder, som nationella aktiveringsåtgärder av arbetslösa och en bättre anpassning av utbildning till arbetsmarknadens behov.

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson presenterade kommissionens förslag om Talangpoolen i mitten av november.

EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson. Bild: Virginia Mayo

I nuläget är det komplicerat och dyrt för europeiska företag att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU, sa hon. Europa ligger efter jämfört med hur USA, Kanada och Australien har lyckats locka särskilt högutbildad arbetskraft.

– Vi håller på att förlora den globala kapplöpning om kompetent arbetskraft, varnade Ylva Johansson vid presentationen.

Kommissionen har till stor del baserat sin modell på Kanadas framgångsrika system.

42 bristyrken

BusinessEurope tycker det är särskilt relevant att Talangpoolen fokuserar på bristyrken som en början och att EU-ländernas deltagande blir frivilligt. (Kommissionen har föreslagit 42 bristyrken.)

– Frivilligheten är viktig för att initiativet ska accepteras politiskt, säger Robert Plummer. Invandring är en mycket känslig fråga i alla EU-länder.

Det blir också varje EU-land som bestämmer vilka yrken som ska omfattas där. Ett land kan ta bort eller lägga till yrken.

Och det är länderna – inte EU – som även fortsättningsvis ska utfärda arbets- och uppehållstillstånd. Sverige kan alltså själv fortsätta bestämma över vilken lägsta lön som ska krävas för arbetstillstånd i Sverige.

Eftersom arbets- och uppehållstillståndet bara gäller i EU-landet som har utfärdat tillstånden kan inte arbetstagaren lagligen ta jobb i något annat EU-land.

Redan nu ger EU-länderna ut 1,2 miljoner arbetstillstånd per år till icke EU-medborgare. (Norrmän och islänningar behöver förstås inga tillstånd.) Denna siffra väntas stiga, även om beräkningar är svåra att göra.

För Ylva Johansson och andra EU-företrädare är det välkommet att tala att öppna unionen för legal invandring. Det balanserar bilden av EU som stängt för ekonomiska migranter utan asylskäl, som kommer i överfulla båtar över Medelhavet.

Kommissionens lagförslag ska nu i vanlig ordning behandlas av Europaparlamentet och ministerrådet (EU-ländernas regeringar). Ändringar kan alltså ske.

Brist nästan överallt

Brist på arbetskraft finns inom till exempel IT, grön teknik, bygg, transport, sjukvård och äldrevård, sa Ylva Johansson. Ifjol steg andelen lediga jobb i EU till 2,9 procent, enligt Eurostat.

Och bristen finns i alla EU-länder och inom de flesta branscher. Men för småföretag är det extra svårt. En undersökning från november av Eurobarometer visar att 78 procent av småföretagen i EU har mycket svårt eller ganska svårt att hitta personal med rätt kvalifikationer.

Det leder – i fallande ordning – till problem som ökad arbetsbelastning för befintlig personal, missad försäljning, minskad vinst, minskad produktivitet, ökade produktionskostnader och kvalitetsproblem, enligt undersökningen.

Men för att Talangpoolen ska bli en framgång krävs att företagen använder sig av tjänsten. Bara registrerade arbetsgivare får lägga ut platsannonser.

– Vi hoppas att ett stort antal medlemsländer ser mervärdet med Talangpoolen, även om det är frivilligt.

En vacklande förebild

En liknande tjänst finns redan för matchning av företag och jobbsökande, men då inom EU. Den heter Eures (European Employment Services Network). Där har bara 5 000 arbetsgivare registrerat sig, enligt den svenska hemsidan (https://eures.europa.eu/index_sv). Ifjol förmedlades 150 000 jobb.

Robert Plummer, senior rådgivare för arbetsmarknad och migration hos BusinessEurope. Bild: Erik Luntang

Talangpoolens plattform kommer att vara separat från Eures, dels av juridiska skäl, men också för att hålla isär de olika procedurerna. Men utformningen på Talangpoolen blir snarlik.

Robert Plummer är förvånad över att Eures inte används mer nu när bristen på arbetskraft och kompetens är så stor. Rörligheten för arbetskraft inom EU är fortfarande begränsad, men kan även den spela en roll för matchning av arbetsgivare och arbetssökande.

– Responsen i en undersökning nyligen av BusinessEurope om brist på arbetskraft och kompetens visar att allt fler företag ser migration och rörlighet som en del av svaret på deras behov i det nuvarande läget. Intresset gäller företag av alla storlekar, säger han.

Bland BusinessEuropes nationella medlemsorganisationer varierar intresset från land till land beroende på efterfrågan på arbetskraft och på den politiska debatten. Vissa länder diskuterar grundläggande frågor som om rollen för arbetskraftsinvandring ska vara större eller mindre än den är nu.

Under kommissionens arbete med att ta fram förslaget fanns ett nära samarbete med BusinessEurope och Europafacket. Att ett sådant samarbete fortsätter är viktigt, både på EU-nivå och nationell nivå.

– Det blir viktigt att arbetsmarknadens parter får bidra nationellt för att forma listan på bristyrken och när uppdateringar av listan ska göras, säger Robert Plummer.

En sorts Tinderapp

Men allt kan gå om intet om Talangpoolen inte är användarvänlig.

– Att plattformen behöver vara lätt att använda för arbetsgivare är förstås en avgörande punkt som vi har lyft, särskilt för småföretag och arbetssökande, Proceduren ska vara snabb och enkel, säger Robert Plummer.

Den tyske miljöpartisten i Europaparlamentet Damian Boeselager tar åt sig äran för att ha lanserat idén 2020.

– Enkelt uttryckt blir det en Tinderapp för europeiska jobb och internationella talanger.

Han hoppas att plattformen blir teknikneutral och tillåter olika algoritmer att konkurrera för den bästa matchningen.

– Det handlar inte bara om bra migrationspolitik. Det är även en hörnsten i Europas konkurrenskraftsagenda, säger Damian Boeselager.