OSUND KONKURRENS

Pehrson: Största översynen av Samhall på 20 år

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Det statliga bolaget Samhall behöver bli bättre på att erbjuda meningsfulla och utvecklande arbeten till funktionsnedsatta. Det anser regeringen som nu tillsätter en utredning av bolagets verksamhet.

– Det är den största översynen av Samhall på 20 år, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Riksrevisionen bedömde i en granskning förra året att Samhall brister i att ge utvecklande arbeten till sina anställda.

Regeringens utredare, riksdagsledamoten Malin Danielsson (L) ska därför bland annat analysera om sådana brister finns, hur personer som anställs av Samhall väljs ut och om det finns behov av ytterligare stödinsatser inför eller vid sidan av en anställning hos Samhall.

Utredaren ska också analysera hur kontrollen av hur bolaget använder den statliga merkostnadsersättningen kan förbättras, och vid behov lämna förslag på förändringar av den statliga styrningen. Utredningen ska vara klar i mars 2025.

Peter Wallberg/TT