DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

IKEM och Unionen i nytt avtal om etableringsjobb

Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM. Bild: Bengt Säll

IKEM och Unionen har i dag, 19 december, tecknat avtal om etableringsjobb som gäller från 1 januari 2024.

Etableringsjobb är en tidsbegränsad anställningsform som kan vara i 1-2 år och är till skillnad från andra subventionerade anställningar framförhandlad av Svenskt Näringsliv, LO och Unionen.

Tanken är att underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att få jobb.

– Etableringsjobb sänker risken och kostnaden för företag att anställa långtidsarbetslösa och andra som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. På sikt ska anställningsformen resultera i att fler får tillsvidareanställning. Jag är glad att vi nu träffat avtal med Unionen, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM i ett pressmeddelande.

Avtalet gäller tjänstemän från och med årsskiftet.

IKEM: ”IKEM och Unionen ingår avtal om etableringsjobb”