OSUND KONKURRENS

Kritik mot regeringens förslag till översyn av Samhall − ”Ännu ett slag i luften”

Både Stefan Sagebro på Svenskt Näringsliv och Fredrik Östbom på Almega tycker att regeringens skrivelse om en översyn av Samhall inte är tillräckligt skarp. Bild: Ingvar Karmhed/TT, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Kate Gabor

Samhalls uppdrag ska ses över, meddelar regeringen. Hög tid, tycker arbetsgivarna, men är kritiska till upplägget. ”Att man inte har kommit längre är en besvikelse”, säger Stefan Sagebro på Svenskt Näringsliv.

Regeringen vill göra en grundlig översyn av Samhall. Beskedet kommer efter decennier år av kritik mot företaget som av många har anklagats för att inte fullgöra sitt uppdrag och för att dumpa priserna på inte minst städmarknaden.

”Riksrevisionen har i en granskning bedömt att Samhall inte uppfyller hela sitt samhällsuppdrag. Detta eftersom bolaget brister i att ge utvecklande arbeten till sina anställda. Regeringen överlämnade den 12 december en skrivelse till riksdagen där regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning”, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

− Det är verkligen hög tid att det görs en grundlig översyn av Samhall, säger Stefan Sagebro, expert på konkurrens på Svenskt Näringsliv.

Men han menar att beskedet om översynen inte flyttar positionerna framåt, utan hade önskat mer konkreta besked från regeringen efter Riksrevisionens granskning.

− Viljeyttringen är rätt, men att man inte har kommit längre är en besvikelse, säger han.

Han får medhåll från branschorganisationen Almega, där flera medlemsföretag genom åren har konstaterat att de har förlorat affärer på grund av Samhalls låga priser.

− Vi ser risker för att en ny översyn blir ännu ett slag i luften när det kommer till Samhalls verksamhet. I ljuset av de omfattande brister som har framkommit har Almega länge efterfrågat betydande förändringar i styrningen av Samhall, säger Almegas näringspolitiske chef Fredrik Östbom.

Snedvrider konkurrensen

Enligt Almega orsakar Samhall en ”betydande konkurrenssnedvridning” på städmarknaden, inte minst genom de statliga medel som företaget erhåller genom bland annat den så kallade merkostnadsersättningen. Den ersättningen ska dessutom höjas år 2024, enligt Regeringens budgetproposition. Även Stefan Sagebro är kritisk till att Samhall kan använda statliga medel till att konkurrera med privata bolag.

− Det är avgörande att i en översyn beakta hur Samhall snedvrider konkurrensen för privata aktörer på marknaden, säger han och fortsätter:

− Det är bekymmersamt ur ett konkurrensperspektiv att regeringen väljer att höja merkostnadsersättningen.

Både Fredrik Östbom och Stefan Sagebro menar att det krävs tydliga och heltäckande direktiv vid en kommande översyn av Samhall.

− Samhall behöver revideras i grunden och få ett mer fokuserat uppdrag. Kostnader och intäkter behöver redovisas så det tydliggörs att den merkostnadsersättning som man mottar också motsvarar de extra kostnader man har för att fullfölja sitt uppdrag, säger Stefan Sagebro.

Fredrik Östbom konstaterar att en utredning måste understryka vikten av likvärdiga villkor och transparens över hur medlen används.

− Vi vet redan idag att Samhall står sig slätt jämfört med andra arbetsmarknadspolitiska insatser i form av utvecklande sysselsättning för målgruppen. Nu måste regeringen visa prov på handlingskraft och sätta ner foten kring Samhall, säger han.