KOMPETENSKRISEN

AstraZeneca stoppas från att rekrytera – "Måste göra något"

Läkemedelsjätten AstraZeneca är helt beroende av att rekrytera talanger globalt för att kunna driva innovation och forskning i världsklass. Därför är regeringens begränsning av arbetskraftsinvandring ett stort problem, enligt Sverige-vd:n Per Alfredsson. ”Något måste göras”, säger han till TN.

För AstraZeneca är kompetensförsörjningsfrågan högt på agendan för att kunna ställa om för framtiden. Kompetensbristen är en konstant utmaning, konstaterar Per Alfredsson, vd för AstraZeneca i Sverige. Det gäller särskilt i Sverige med tanke på att företaget har en stor del av sin verksamhet här och behöver kompetens inom många olika områden.

En central del handlar om att försörja forskningsverksamheten med kompetens. I AstraZenecas globala forskningscentrum i Göteborg arbetar i dag forskare från ett 50-tal länder.

– För att vi ska kunna driva läkemedelsforskning av absolut högsta internationella klass måste vi ha hela världen som rekryteringsplats, säger Per Alfredsson.

Därför är det viktigt att lösa de frågor som idag finns kring migrationspolitiken, bland annat de långa handläggningstiderna när spetskompetens ska tas in från utlandet. Drar processen ut på tiden ökar risken för att tilltänkta medarbetare inte känner sig välkomna och tar ett jobb i ett annat land.

Regeringens begränsning av arbetskraftsinvandring från länder utanför EU är ”ett riktigt stort problem”, enligt Per Alfredsson.

– Något måste göras för vi måste ha tillgång till spetskompetens från hela världen. Vårt företag drivs av innovation och vi vill ha forskning i världsklass. Inget land eller ens region är helt självförsörjande på den bästa kompetensen.

Sverige blir aldrig självförsörjande

Särskilt Sverige, ett litet land med en stor kunskapsindustri, kommer aldrig att vara självförsörjande på spetskompetens, konstaterar Per Alfredsson.

– Vår forskning i Sverige är så stor att vi inte kan bedriva forskning i världsklass enbart med människor från svenska universitet. Även om de är bra så är vi helt beroende av att kunna rekrytera även från länder utanför EU. Det ska vi inte stänga till.

En annan del av AstraZenecas kompetensförsörjning är att hitta arbetskraft till fabrikerna, och kompetens för att klara av företagets digitalisering och gröna omställning.

– Trots att arbetslösheten är låg i Sverige så finns det många arbetslösa. Det finns matchningsproblem inom ett antal roller som vi behöver. Allt ifrån servicetekniker till programmerare, säger han.

För att förbättra tillgången på den typen av roller jobbar AstraZeneca brett, berättar Per Alfredsson.

Bland annat deltar företaget tillsammans med Volvo Group i ett europeiskt initiativ för omskolning, Reskilling for 4 Employment, R4E, som har initierats av European Round Table for Industry, ett forum som samlar cirka 60 verkställande direktörer och ordförande för ledande multinationella företag med europeisk härkomst.

Inom projektet driver AstraZeneca och Volvo Group ett pilotprojekt för att göra processen smidigare för den som vill eller måste omskola sig. Även om Sverige har ett upparbetat system för omskolning går det att göra ännu bättre, poängterar Per Alfredsson.

– Vi försöker smörja det systemet. Hur ska den som letar ett nytt jobb eller som måste omskola sig hitta rätt väg?

Det handlar om att kartlägga vilka delar som redan finns i form av exempelvis omställningsstöd och utbildningar, koppla ihop dem och undersöka om det finns några gap. Nästa steg blir att ta fram en gemensam plattform för att hitta rätt i systemet.

– Tanken är att ta fram en digital omskolningsplattform där det går att få en översikt av vad som finns och guidning för att hitta rätt. I dagsläget är det inte helt lätt för individer och mindre företag att navigera i det här landskapet, säger Per Alfredsson.

Genom projektet hoppas AstraZeneca få ökad tillgång till kompetens, men företaget vill också hjälpa till i samhället.

– Om vi bidrar till att hjälpa andra med kompetens och lösa samhällsproblem säkerställer vi att Europa och Sverige fortsätter att vara konkurrenskraftigt.

Vill hjälpa mindre företag

Som stora företag jobbar Volvo Group och AstraZeneca med strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling, och förhoppningen är att de ska ha tyngden och kraften att göra det för alla.

– Vi vill hjälpa mindre företag som inte har den här typen av resurser internt men också hjälpa till i ett större sammanhang genom att matcha människor på arbetsmarknaden mot jobb som finns men som de kanske inte har kompetensen för, säger Per Alfredsson.

Framöver kommer fler att behöva vara i yrkeslivet längre, samtidigt som omvärlden och arbetsplatserna utvecklas allt snabbare, poängterar han. Behovet av vissa jobb kommer att minska eller försvinna, medan andra roller växer och nya tillkommer.

– Jag tror att vi alla är överens om att vi som arbetsgivare ska utbilda våra medarbetare och ta med dem på resan. En nyckel till det är att ge möjlighet till omskolning.

I grund och botten handlar det om att bygga nätverk och att hjälpa till med omskolningen, konstaterar Per Alfredsson. Att koppla ihop sökande med företag, utbildningssamordnare och offentliga verksamheter och omställningsaktörer, med målet att fler ska komma in på arbetsmarknaden.

– Det är bra för oss som företag, för samhället och för individen. Genom omskolning och bättre matchning skapas mer inkluderande och hållbara arbetsmarknader där fler kan vara kvar längre i arbetslivet, säger han.