AI OCH AUTOMATISERING

Så får ditt företag ut max av AI – ”Möjligheterna så ofantligt stora”

Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet, Sara Mazur, f.d. ordförande för WASP-programmet och Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft. Bild: Thor Balkhed, Pressbild, Tobias Ohls

Det här används AI till idag, så ser potentialen ut och här är fallgroparna. Tre av landets ledande AI-experter reder ut hur ditt företag maximerar nyttan av tekniken. ”Människa kombinerat med dator är oslagbart”, säger Anders Ynnerman, programdirektör för WASP, en AI-satsning från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Sara Mazur var fram till i juli ordförande för WASP-programmet, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, som 2015 grundades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet utgör det största individuella forskningsprogrammet i Sverige i modern tid och har som mål att öka kompetensen inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara.

Hon menar att AI innebär mycket mer än bara språkmodeller, så som Chat GPT.

– Det är ju en form av AI, men AI används till så otroligt mycket mer. Det som har hänt med Chat GPT är att det har blivit väldigt tydligt för alla vad AI kan göra. Men för oss som har hållit på med det länge så är ju det här bara en form av många olika former, säger hon.

”Det här öppnar för en helt ny våg av automatisering av arbetsuppgifter.”

En av de andra formerna är traditionell maskininlärning. Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft, förklarar att tillverkningsindustrin, som haft tillgång till stora mängder data, varit snabba på att använda sig av maskininlärning. Till exempel har man kunnat träna upp AI att förstå när en maskin ska gå sönder.

– Även alla som jobbar med prognostisering har haft nytta av maskininlärning. Till exempel prognoser inom ekonomi eller marknadsföring, säger han.

– Men det som händer nu med den generativa AI:n är att du får ett nytt verktyg, en ny spelare i spelet. Tidigare har man kunnat ställa en fråga till AI-system om hur många ben en hund har och få ut svaret fyra. Men du har inte kunnat ställa frågan varför människor tycker om att umgås med hundar?, vilket du kan nu. Det här öppnar för en helt ny våg av automatisering av arbetsuppgifter, förklarar han.

Kan sammanfatta Palmeutredningen

Så hur har den generativa AI:n och den utvecklade maskininlärningen påverkat arbetsmarknaden? Och hur kommer framtiden att bli? Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet och programdirektör för WASP, menar att AI successivt får en allt större roll i människors arbetsliv.

– AI kryper in mer och mer in i de standardverktyg som du använder i ditt arbetsflöde, till exempel i din ordbehandlare eller programmeringsverktyg. AI kommer att snabba upp arbetsprocesserna och det kreativa arbetet, till exempel genom att renskriva anteckningar eller skapa bilder, säger han.

Daniel Akenine tycker att man ska anpassa användandet av AI efter företagets resurser och storlek. Se faktaruta längst ned i texten för fler tips. Bild: Tobias Ohls

Daniel Akenine lyfter också upp de kreativa processerna, och hur alla som skapar media kan effektivisera sina arbetsuppgifter.

– Ett exempel är Storytel som släppt generativa röster för att läsa upp böcker. Ett annat användningsområde kan vara att sammanfatta partiledardebatter i realtid, säger han.

– Även sammanfattningar är AI väldigt användbart till. En av Microsofts partners indexerade upp delar av Palmeutredningen som består av en halv miljon sidor, med hjälp av generativ AI. Enligt polisen tar det runt 9 år att bara läsa igenom allt material. Med Generativ AI kan man öppna upp för helt nya sätt att hantera stora textmassor och få kunskap och sammanfattningar betydligt snabbare.

Daniel Akenine betonar att den generativa AI:n är förhållandevis ny och att det därför är svårt att förutspå alla potentiella effektiviseringar.

– Det är få branscher som inte har potential att bli påverkade. Är du en tandläkare så finns det säkert något AI-verktyg för justering av tänder. Är du elektriker så kan du snabbare rita upp installationsdiagram till exempel, säger han.

– Nio av tio utvecklare ser sig som mer produktiva idag tack vare AI. Det är ju väldigt fina siffror och kan man då applicera det i andra yrken också så kan det finnas en jättepotential för stora produktivitetsvinster i hela vårt samhälle.

Eget slut på film

Sara Mazur delar bilden av att de kreativa branscherna har mycket att vinna. Till exempel behöver man varken vara musiker eller designer för att skapa en musiksnutt eller en affisch.

– Dessutom kommer vi behöva färre konsulttimmar. Chat GPT är väldigt bra på att sammanfatta stora mängder material och komma fram till slutsatser, säger hon.

Det kommer vara omöjligt för många företag att fortsätta vara konkurrenskraftiga om man inte hänger med i teknologiutvecklingen, menar Sara Mazur. Bild: Pressbild Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

En annan potentiell utveckling är att generativ AI möjliggör en mer personlig mediaupplevelse, menar Anders Ynnerman.

– Om du inte gillar slutet på en film så kan du få ett eget slut på den filmen. Då skapar vi om de scenerna på det sättet som du vill att den ska sluta. Så att vi får en mycket mer icke-linjär process i det hela, säger han.

Ett annat uppenbart användningsområde för den nya generationens AI är som chattbot. 1177 har planer på att ersätta samtalen med sjuksköterskor med chattbottar, något som mött kritik. Samtidigt finns det stora fördelar, menar Sara Mazur.

– Det är en svår fråga. På ena sidan är det så att man vill att det ska vara en människa man talar med och som har ansvaret. På andra sidan kan man säga att de fel som har begåtts när det gäller SOS-hantering hade förmodligen inte begåtts om det hade varit ett system som hade gjort det. Förmodligen skulle man kunna undvika väldigt många fel genom att ta hjälp av AI i den här processen, förklarar hon.

”Sverige kan bli unika”

De potentiella användningsområdena för AI tycks vara oändliga, och det finns många fler exempel än de som nämnts hittills i denna artikel. Till exempel kan AI användas för att bedöma kvaliteten på skördar, effektivisera juridiskt arbete eller fungera som ett hjälpmedel för lärare.

Frågan är om vi har kompetens nog att dra nytta av all kapacitet?

Både ja och nej, menar Sara Mazur och Anders Ynnerman. Anledningen till att WASP-programmet startades 2015 var just att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse såg bristande kompetens i Sverige på området. Målet med WASP är att rekrytera 80 nya ledande forskare och examinera 600 doktorer, varav 150 ska ha varit industridoktorander, fram till 2031. Totalt har projektet över 6 miljarder kronor i finansiering.

– Om vi tittar på hur Sverige ligger till i internationell rankning så ligger vi hyfsat bra till när det gäller kompetens och forskning. Vi ligger inte alls lika bra till när det gäller nationell strategi. Jag skulle vilja hävda att om det inte hade varit för WASP-programmet så hade vi inte haft den positionen när det gäller forskning och kompetens, säger Sara Mazur.

Anders Ynnerman tror att man i framtiden kommer kunna välja vilket typ av slut man vill ha på en film, med hjälp av AI. Bild: Thor Balkhed

Nu handlar mycket av arbetet om att ta vara på den kompetens som programmet skapar och se till att företagen ser möjligheten att ta den till sig.

– En del svenska företag har redan idag omfattande verksamhet inom AI och har god kapacitet för att ta emot doktorer från WASP, men för många företag är det en utmaning att bygga förmåga att vara med i den snabba utvecklingen och det är av högsta prioritet att bistå dessa företag, som kan dra stora fördelar av in-house AI-kompetens, säger Anders Ynnerman.

– Sverige kommer inte att bli något ledande AI-land, det har vi inte resurserna till. Däremot kan vi göra det genom vissa nischer. Då skulle vi kunna göra saker som är helt unika. Och där har vi ett bra klimat i Sverige. Vi har ett bra samarbete mellan akademi och företag, säger Sara Mazur.

”Människa kombinerat med dator är oslagbart”

Hon tror att det kommer vara helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft att våra företag och industrier blir duktiga på att dra nytta av AI.

– Om du är ett företag som är beroende i dina produkter av att ha den mest avancerade och moderna mjukvaran så kommer det att vara omöjligt att hänga med i den utvecklingen om man inte tar till sig den här nya teknologin, säger hon.

– Men det handlar också om att det kommer att ske en utveckling när det gäller affärsmodeller eller hur man möter kund. Där måste man också hänga med. Annars så kan det vara så att hela den affärsmodell man har faktiskt blir irrelevant.

Nyckeln är inte att byta ut människan mot AI, utan att jobba tillsammans med den.

– Typexemplet är schackdatorer. Schackdatorerna idag slår världens bästa schackspelare. Men sätter du en bra schackspelare tillsammans med en schackdator så slår de schackdatorerna. Människa kombinerat med dator är oslagbart, säger Anders Ynnerman.

– Där handlar det inte om att vi som människor ska bli utbytta av de här systemen. Men det är ett fantastiskt komplement. Det kommer göra att vi blir mycket mer effektiva, träffsäkrare. Att vi undviker en massa misstag som begås av människor, fyller Sara Mazur i.

Både hon och Anders Ynnerman är tydliga med att debatten om AI hittills har präglats för mycket av riskerna med AI, och handlat för lite om möjligheterna.

– AI är inte annorlunda än någon annan väldigt kraftfull teknologi i att den är agnostisk. Den kan användas på ett fantastiskt bra sätt, men den kan också användas felaktigt. Vi behöver regelverk och lagar för hur man inte får använda teknologin, säger Sara Mazur.

– Men vi ska vara väldigt försiktiga när vi skriver de regelverken så att vi inte begränsar oss för hårt. För då kommer vi att ha en nackdel, därför att möjligheterna är så ofantligt stora med den här typen av teknologier, avslutar hon.

Daniel Akenines tips till dig som vill använda AI

1. Anpassa användningen av AI efter företagets storlek och resurser. Småföretagare kan använda sig av färdigutvecklad och paketerad teknik. Lite större företag bör titta på hur man kan digitalisera sina produkter genom att erbjuda avancerade digitala tjänster med hjälp av AI.

2. Ny typ av AI är enklare att använda tack vare förtränade modeller, vilket minskar behovet av egen dataträning. Fokusera på affärskompetens i stället för djup datakunskap.

3. Utforska nya möjligheter som AI öppnar upp för att snabbt vara konkurrenskraftig och ta marknadsandelar. AI är spännande och det är svårt att förutsäga de mest framgångsrika vägarna framåt inom de närmsta åren. Testa dig fram.