AI OCH AUTOMATISERING

Utmanarna: ”Vi vill skapa ett Amazon för juridik”

Juristerna Olle Westerlund, Liselott Lindberg och Carl Bokwall tänker förändra juridikbranschen med AI.

AI stöper om bransch efter bransch. ”Vi vill åstadkomma ett paradigmskifte på juridikmarknaden”, säger Olle Westerlund, jurist och medgrundare av AI-startupen Law Off The Shelf, till TN.

AI, språkmodeller och Chat GPT stöper om bransch efter bransch och nu går tåget för juristerna. Flera advokatbyråer har redan börjat använda generativ AI-teknik för att granska och justera dokument och besvara frågor. Repetitiva moment som tidigare tagit timmar kan nu göras på minuter.

En av de frågor som AI-tekniken väcker är om och i så fall hur den kommer att ändra den dominerande affärsmodellen där advokater och andra juristkonsulter tar betalt per timme.

– Det vill vi inte bara ändra på, utan vi vill leda den förändringen, säger Olle Westerlund, som är medgrundare av AI-startupen Law Off The Shelf.

”Juridikbranschen behöver förändras”

Generativ AI kommer garanterat att frigöra ytterligare timmar på ett dygn som juristkonsulter kan sälja. Men frågan Olle Westerlund ställer sig är om AI också kommer att öka tillgången till juridisk kunskap för fler företag och bidra till lägre priser.

Trots att AI-revolutionen bubblar under ytan kommer det nog att ta tid innan advokatbyråerna anpassar sina affärsmodeller, resonerar han.

– Bra juridisk trygghet riskerar att förbli inboxad i en affärsmodell som går ut på att juristernas kunskap säljs per timme till arvoden som många företag inte tycker är värt att betala för, säger han.

Dessutom förklarar han att så kallade ”Legal tech providers” som tillämpar AI i juridiska servicelösningar, i regel säljer dyra årsabonnemang och paketlösningar. En kund som behöver hjälp med en sak kan alltså få betala för flera, och prislappen kan landa på drygt 500 000 kronor om året, menar Olle Westerlund.

Olle Westerlund, medgrundare av Law Off The Shelf.

Han menar att juridikbranschen behöver förändras på fler sätt än att repetitiva arbetsmoment automatiseras med AI och att tanken med Law Off The Shelf inte bara är att automatisera visst juridiskt arbete, utan främst att revolutionera affärsmodellen för sättet som juridisk kunskap säljs och köps på, och till vilken prisnivå.

Law Off The Shelf ska öka tillgången till bra juridik för fler företag och till lägre kostnader.

– Vi bygger helt enkelt en marknadsplats för juridiska produkter till företagare, som ett Amazon för juridik, säger han.

”Du lägger en juridikprodukt i varukorgen och får den levererad direkt eller inom 24 timmar”

Law Off The Shelfs målsättning är att produktifiera alla delar av marknaden för juridiktjänster där det är möjligt och företaget har precis lanserat en första version av en digital marknadsplats, där företagskunder ska kunna köpa och beställa olika typer av juridiska produkter till fasta låga enhetspriser. Inga timkostnader och inga abonnemang.

På marknadsplatsen kan man, utöver mallar, idag köpa gransknings- och riskrapporter av kommersiella avtal, förfrågningsunderlag för upphandling, bland annat inom städ- eller fastighetsförvaltningstjänster (facility management), med legala kommentarer och tips om vilka frågor man bör ställa till upphandlaren.

Rapporterna baseras på guider (så kallade playbooks) framtagna av erfarna jurister och skapas med hjälp av avancerade AI-verktyg för juridik. Det handlar om maskininlärning eller på tech-språk ”legal grade AI”.

Men processen innefattar även en mänsklig handpåläggning av en specialiserad jurist innan rapporten levereras. Som kundsupport ingår det även för vissa rapporter ett kortare teamssamtal där rapporten gås igenom.

– Våra första produkter är bara början och vi bygger nu ett nätverk av duktiga jurister som vill skapa playbooks för olika juridiska utmaningar som företag återkommande ställs inför och legal tech-aktörer som vill öka genomslagskraften för sin AI-teknik.

Tillsammans med dessa aktörer är tanken att skapa ett blixtsnabbt juridiskt stöd.

– På Amazon köper du en film, en bok eller ett par skor. På vår marknadsplats lägger du en juridiktjänst i varukorgen och ska kunna få den levererad inom 24 timmar, säger han.

– Vi har redan börjat leverera våra egna produkter för att bevisa konceptet och har flera betalande kunder.

Olle Westerlund har själv en gedigen bakgrund som chefsjurist, bland annat för ett legal tech-bolag. Dessutom har han manuellt granskat facility management-upphandlingar i sitt dagliga arbete under flera års tid. Nu har han valt att satsa helhjärtat på entreprenörsprojektet Law Off The Shelf.

Med på resan är också medgrundarna Liselott Lindberg som har lång erfarenhet som bolagsjurist och utbildad systemvetare och advokaten Carl Bokwall som återkommande rankas som en av landets bästa advokater och rådgivare inom offentliga affärer och upphandlingsrätt.

Olle Westerlund menar att juridiken i och med AI kommer att avmystifieras mer och mer och faktiskt kan standardiseras i många avseenden. Om man kombinerar den nya tekniken med en ny affärsmodell är det en game changer på riktigt, spår han.

– Någonting som kanske hade tagit fem timmar och kostat 25 000 kronor kan du här köpa för några få tusenlappar säger han.

”Potentialen är enorm”

När juridiken blir tillgänglig för fler är förhoppningen att det skapar volymer och att affärsmodellen på så sätt blir hållbar även för juridikbranschen. Tanken är att fler och fler jurister ser värdet av att bidra med sitt ”know how” på marknadsplatsen medan den traditionella affärsmodellen med timbaserad rådgivning kvarstår för frågor och ärenden som motiverar det. Olle Westerlund ser en enorm potential på sikt.

– Utvecklingen kommer inte att gå att stoppa. Den manuella avtalsgranskningen är död och det finns ju avtal i alla verksamheter. Bara när det gäller ett förfrågningsunderlag för offentlig upphandling lämnas det idag 100 000 anbud om året i Sverige och alla anbud möter samma juridiska punktlista. Det handlar om ”referensuppdrag”, ”teknisk och yrkesmässig kapacitet”, ”ekonomisk ställning”, ”kontraktstid”, ”utvärderingsmodell”, ”prisbilaga”, ”sekretess” och så vidare, säger han och fortsätter:

– Moment som tog mig 5-6 timmar att göra när jag jobbade som bolagsjurist tar nu 15-20 minuter. Och resultatet är bättre. Plötsligt har ett helt nytt marknadssegment öppnats där små- och medelstora företag till exempel har råd att delta i upphandlingar med långt högre juridisk säkerhet än de hade förut. AI skapar ett nytt hål i marknaden, vi vill vara en aktör som fyller det hålet med en helt ny affärsmodell.

Men är det inte fler som är på bollen? Hur ser konkurrensen ut?

– Än så länge använder juristfirmor tekniken för att jobba snabbare, men från vad vi känner till har de inte ändrat sin affärsmodell. Och legal tech-företagen å sin sida säljer ofta endast paketlösningar vilket stänger ute många, och de har i regel inte jurister med mångårig bransch- och specialistkompetens knutna till sig vilket vi hoppas ändra på.

”Vi vill demokratisera juridiken”

Visionen är att sammanföra olika stakeholders och göra alla till vinnare, företagskunderna, legal tech-tjänsterna och juristerna.

– Vi vill demokratisera juridiken genom att göra det möjligt för fler företag att agera med högre juridisk trygghet till ett lägre pris. Tänk hur Spotify förändrade musikindustrin eller hur Netflix stöpte om filmindustrin. Vi tänker stort och vill åstadkomma ett paradigmskifte på juridikmarknaden, säger Olle Westerlund.