ARBETSKRAFTSINVANDRING

Lönegolvet stoppar diskare – ”Ingen kan svara på hur jag ska hitta medarbetare”

”Hade jag höjt en hade jag fått ge samma erbjudande till alla, och det finns det inte utrymme för”, säger Wenche Engström. Bild: Pavel Koubek

Chockhöjningen av lönegolvet ska få personer som redan bor i Sverige att utföra enklare jobb. Men i verkligheten är det svårt att rekrytera till exempel diskare och städare. ”Det här är helt galet”, säger restaurangägaren Wenche Engström till TN.

Wenche Engström driver Färna Herrgård & Spa i norra Västmanland. En av hennes medarbetare, som är från ett land utanför EU, arbetar med att diska, ta emot varor och hjälpa till i vaktmästeriet. Enklare uppgifter som det är lätt att hitta svenska medborgare till att göra? Inte direkt.

– Det kanske låter som en bra tanke, att personer som är svenska medborgare eller från EU-länder ska ta de här jobben i första hand. Men jag kan ju inte påstå att vi har personer i kö som vill ut och jobba inom våran bransch, det gäller båda de enkla och mer kvalificerade jobben, där man jobbar sent och tidigt, vardag som helg. Vår bransch är inget jobb man gör måndag till fredag klockan åtta till fyra, vilket kan vara en av orsakerna till att det är svårt att hitta personal. Det har varit väldigt svårt för oss i perioder och rekrytering tar lång tid, så vi har medarbetare från flera EU-länder, säger Wenche Engström och fortsätter:

– Det behövs folk från andra länder om vi ska kunna fortsätta att ha ett stort utbud av hotell, restauranger, kaféer och upprätthålla andra serviceyrken, samt ha bra vård i omsorgen för den delen. Regeringen måste revidera lönegolvet för det här är helt galet.

”Jag kan ju inte påstå att vi har personer i kö som vill ut och jobba inom vår bransch.”

Enligt Wenche Engström, vars företag har kollektivavtal, hade medarbetaren haft en tillräckligt hög lön om hon hade kunnat ha honom anställd på heltid. Men som det ser ut nu är det inte möjligt att utöka från de 75 procent som tjänsten omfattar i dag.

– För den tjänsten har jag tyvärr inte mer att erbjuda. Och det är inte ovanligt att arbeta exempelvis 75 eller 80 procent inom restaurangbranschen. För många är det tillräckligt, men det finns så klart andra som hade velat ha högre anställningsgrad. Så hade jag höjt en hade jag fått ge samma erbjudande till alla, och det finns det inte utrymme för. Det här är jättetråkigt, och kommer att sätta många företag i en svår situation, säger hon.

Drabbar hela familjen

Den aktuella medarbetaren har en fru i Sverige som också är från tredje land. Hon har studerat och arbetat extra som engelsklärare, men kommer inte heller över lönegolvet som det ser ut nu. Så vad som ska hända med paret och deras två barn när han ska förnya sitt tillstånd är just nu oklart.

– Man borde kunna slå ihop sina intäkter om man är en familj. Det här är ett par som verkligen vill göra rätt för sig och inte belasta samhället, så om de klarar sig på den summan de får in så är det väl värt en eloge om något?

”Nu har regeringen bara satt en väldigt generell regel med en hög gräns. Det tycker jag är att göra det väldigt lätt för sig”, säger Wenche Engström. Bild: Pavel Koubek

För närvarande har Färna Herrgård & Spa endast ett par medarbetare som inte är medborgare i EU, men i perioder har det varit fler.

Kan du förstå regeringens resonemang, att det borde finnas personer i Sverige som kan ta de enklare jobben i stället för att leva på olika bidrag?

– Jag förstår ju vad politikerna vill uppnå, men jag tror inte att det här kommer att lösa problemet. Jag tycker att de i stället skulle kunna titta på flera bitar, som hur behoven ser ut i olika branscher och i olika delar av landet. Olika myndigheter borde samarbeta med varandra och samköra system med varandra på ett annat sätt än vad som verkar vara fallet i dag. Då hade man kanske uppnått det man säger att man vill uppnå, säger Wenche Engström, och fortsätter:

– Nu har regeringen bara satt en väldigt generell regel med en hög gräns. Det tycker jag är att göra det väldigt lätt för sig.

Wenche Engström efterlyser mer konkret information från politikerna om hur hennes och andra företag ska hantera situationen som det höjda lönegolvet har medfört.

– Hur ska jag som arbetsgivare agera? Bara gå till min medarbetare och säga att han tyvärr får packa väskan och åka hem när hans tillstånd går ut? Det går ju inte. Och hur ska jag hitta nya medarbetare? Jag vet inte, och det är ingen som kan svara på det heller.