AVTALSRÖRELSE

Medlare utsedda till RUT-varslet

Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal, och Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega. Bild: Fredrik Sandin Carlson, Kate Gabor

Medlingsinstitutet har utsett två erfarna medlare för att medla i tvisten där Kommunal har varslat Almega om strejk. ”Vi ser fram emot att återuppta dialogen med Kommunal”, säger Almegas arbetsgivarpolitiska chef Stefan Koskinen i en kommentar.

Det var på onsdagen som Kommunal varslade Almega om strejk inom hemservice, det som kallas för RUT. Varslet innebär att Kommunal nu är det fackförbund som har lags flest konfliktvarsel under årets avtalsrörelse.

– Vi hade gärna fortsatt förhandlingarna. Men samtidigt när vi har erbjudit Kommunal precis lika mycket som alla andra på svensk arbetsmarknad väljer de att ta till konfliktvapnet, då är det svårt att förhandla, säger Stefan Koskinen.

Nu har Medlingsinstitutet utsett Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet, och Åsa Kjellberg Kahn, tidigare förhandlingschef på Installatörsföretagen, för att medla i tvisten. Båda har fungerat som medlare tidigare och Stefan Koskinen konstaterar att de är mycket rutinerade.

– Vi är övertygade om att de kan hjälpa oss att nå ett avtal som fungerar för både arbetsgivare och arbetstagare, och att detta håller sig inom de ramar arbetsmarknadens parter är överens om, det så kallade märket, säger han.

Om varslet

Tolv arbetsgivare på 19 arbetsplatser är varslade om strejk. Kommunals varsel omfattar medlemmar som arbetar med servicearbete som utförs i hemmet exempelvis RUT-städ. Varslet innebär strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser. Om parterna inte kommer överens bryter strejken ut den 13 oktober klockan 12.