DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Kritik mot ökade sjuklönekostnader – ”Kalldusch”

En stressad man. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Ersättningen för arbetsgivares höga sjuklönekostnader slopas. ”Det är en riktig kalldusch att regeringen nu föreslår att ta bort ersättningen”, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarna, på organisationens webbplats.

Hon efterfrågar utveckling, snarare än avveckling, av modellen.

− Sjuklönekostnader är ett av de största hindren för företag som vill anställa. De är ett särskilt stort hinder för små och medelstora företag. Systemet med ersättning för höga sjuklönekostnader infördes 2015 för att lätta på denna börda, säger Lise-Lotte Argulander, Företagarnas expert på arbetsrätt och arbetsmiljö, på organisationens webbplats.

Företagarna: ”Helt fel att öka sjuklönekostnader”