DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Regeringen vill se ny yrkesutbildning för vuxna

Utbildningsminister Mats Persson (L) Bild: Ali Lorestani/TT

Det behövs en helt ny form av utbildning för vuxna, för att täcka det stora behovet av arbetskraft inom exempelvis industri, bygg och transport, anser regeringen.

Regeringen har beslutat om ett utökat uppdrag till den pågående Yrkesvuxutredningen. Utredaren Elof Hansjons får i uppdrag att föreslå hur en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå kan införas för att förstärka kopplingen mellan utbildning för vuxna och arbetslivet, meddelar regeringen.

Regeringen motiverar beslutet med att det inom flera branscher rapporteras om en stor brist på gymnasialt utbildad arbetskraft.

– För att Sverige ska kunna vara ett rikt välfärdsland behövs en mer omfattande kompetensförsörjning. Det finns goda möjligheter att få en yrkesutbildning både inom gymnasieskolan och komvux, men det räcker inte. Regeringen anser att det behövs flera olika former av yrkesutbildning så att fler vuxna kan stärka sin kompetens eller yrkesväxla, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringskansliet: Utredning ska föreslå en ny form av yrkesutbildning för vuxna