JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Därför hårdsatsar Volvo Cars på jämställdhet: ”Affärsvärde”

”Vi är många som slåss om de här kompetenta kvinnorna och då är ett varumärke och en kultur som attraherar avgörande”, säger Birgitta Söderberg. Bild: Pressbild

När Volvo Cars införde betald föräldraledighet globalt för alla anställda fick det stor uppmärksamhet, både i media och internt. ”För våra manliga fabriksarbetare i Malaysia var det riktigt stort”, säger hr-chefen Birgitta Söderberg som konstaterar att det är en affärsfråga att attrahera fler kvinnor.

Att Volvo Cars jobbar med att uppnå en större andel kvinnor bland de anställda handlar om att jämställdhet är en fundamental rättighet och i linje med företagets värderingar, förklarar Birgitta Söderberg, hr-chef på Volvo Cars.

– Först och främst gör vi det för att det är rätt sak att göra men det är också en affärsfråga. I många länder är det kvinnan i familjen som bestämmer vilken bil som ska köpas, och i till exempel USA blir det då ofta en Volvo eftersom familj och säkerhet speglar våra kärnvärden, säger hon till TN.

Dessutom gör en bättre blandning av medarbetare som tar fram bilarna att de blir bättre för fler. Och då gäller det inte bara kvinnor och män utan alla möjliga typer av mångfald, påpekar hon.

– Det är verkligen inte bara manliga civilingenjörer från KTH och Chalmers med 1,8 barn som bor i Torslanda som köper våra bilar.

Mer och mer i fordonen är mjukvara och därför arbetar Volvo Cars aktivt med är att tidigt väcka flickors intresse för en teknisk yrkesbana. Bland annat är företaget engagerat i organisationen Girls who code som syftar till att stödja och öka antalet kvinnor inom datavetenskap.

– Att så få kvinnor söker sig till teknikområdet är ett problem. Det blir en mindre sjö att fiska i när vi rekryterar och vi måste försöka få den sjön att bli större, bland annat genom sådant som Girls who code, säger Birgitta Söderberg.

Kompetensbristen ett problem

Kompetensbristen i Sverige i kombination med att det sätts upp allt fler hinder för att ta in arbetskraft från andra länder, innebär stora problem för Volvo Cars, konstaterar hon.

– Indien är ett exempel på land där det finns många välutbildade personer som är intresserade av att komma till Sverige och inom mjukvara jobbar det jättemånga kvinnor där.

”Det är verkligen inte bara manliga civilingenjörer från KTH och Chalmers med 1,8 barn som bor i Torslanda som köper våra bilar.”

Volvo Cars undersöker därför möjligheten att växa på andra ställen för att säkra tillgången till rätt kompetens. I många länder där företaget redan har verksamhet är andelen kvinnor inom tekniska yrken större än i Sverige, och Volvo Cars är inte precis ensamt om sin ambition att bli mer jämställt.

– Vi är många som slåss om de här kompetenta kvinnorna och då är ett varumärke och en kultur som attraherar avgörande. Våra kärnvärden har egentligen inte ändrat sig men de är mer i tiden nu. Fokus på familjen och säkerheten är mer hippt än det var för 20 år sedan, säger Birgitta Söderberg.

Volvo Cars har under många år använt kvinnliga krockdockor i sina tester för att peka på de fysiska skillnaderna mellan könen vid en krock och 2019 gjordes all data från tester med kvinnliga krockdockor publikt för alla biltillverkare för att underlätta byggandet av bilar som är säkrare för kvinnor.

– Kvinnors kroppar ser inte likadana ut som mäns. EVA-initiativet, Equal Vehicles för All, fick väldigt stort genomslag. Det var ett konkret sätt att visa hur tungt säkerhet och jämställdhet väger för oss.

Alla anställda har rätt till föräldraledighet

Ett annat exempel på allvaret i ambitionerna är att Volvo Cars 2021 införde att alla anställda, både tjänstemän och arbetare, har rätt till föräldraledighet till 80 procent av lönen upp till 24 veckor.

– Det gäller även föräldrar av samma kön och de som adopterar. Vi gjorde det brett. I Sverige där vi har en generös föräldraförsäkring var det inget märkvärdigt men för våra manliga fabriksarbetare i Malaysia var det riktigt stort, säger Birgitta Söderberg.

Volvo har arbetat med kvinnliga krockdockor under lång tid. Med EVA-initiativet gjordes all data från tester med kvinnliga krockdockor publikt för alla biltillverkare. Bild: Pressbild

Nyheten om den betalda föräldraledigheten hamnade på förstasidan i flera franska och belgiska dagstidningar, och en kampanj i sociala medier väckte också mycket uppmärksamhet.

– Det blev ett himla hallå eftersom en av bilderna i kampanjen innehöll en bild på två män som gick med en barnvagn – den bet i vissa länder!

I varje del av rekryteringsprocessen granskas andelen män och kvinnor som söker, vilka som väljs ut, vilka som kallas på intervju och vilka som anställs. Här jobbar företaget mycket med att få bort omedvetna fördomar, det vill säga att rekryterande chefer letar efter att anställa personer som liknar dem själva.

Därefter följs det noga upp hur kvinnor gör karriär internt.

Strategin för att öka jämställdheten har lett till att balansen mellan kvinnor och män har förbättrats. 31 procent av tjänstemännen är idag kvinnor och på arbetarsidan är det 19 procent.

Av de 350 högsta cheferna är 30 procent kvinnor och totalt i organisationen är 24 procent kvinnor. Även om det har blivit bättre så upphör inte arbetet för ökad jämställdhet förrän det är lika många män som kvinnor, trots att det inte är lätt i en teknikintensiv industri, poängterar Birgitta Söderberg.

Jämställda löner i flera länder

När det gäller löner så görs det i Sverige de obligatoriska lönekartläggningarna, och nu har företaget även tagit sina första steg mot att få in det svenska tankesättet kring jämställda löner i andra länder.

– Vi inser dock att mer tid behöver ägnas åt djuplodande analys där. När vi ser en löneskillnad som vi inte förstår går vi tillbaka och undersöker vad som ligger bakom.

Att män på arbetarsidan tjänar så mycket mer än kvinnor kan till exempel bero på att tunga skift, som ger ett lönetillägg, till största delen tas av män även om kvinnor också kan ta dem. Då tittar Volvo Cars på vad som behöver göras för att fler kvinnor ska ha möjlighet att ta de bättre betalda skiften.

– Kan vi göra det mindre tungt på något sätt? Samtidigt är det är en lång resa att få alla Volvo Cars-anställda i alla länder att förstå vikten av jämställdhet. I länder som Kina får vi till exempel kämpa enormt för att få in kvinnor i våra fabriker. Vi har så olika nationella kulturer i olika länder.

”Fokus på familjen och säkerheten är mer hippt än det var för 20 år sedan.”

Personligen anser Birgitta Söderberg att det är bättre att företag driver frågan än att det drivs av lagar.

– Om vi ser ett affärsvärde i jämställdhet, som är i linje med våra värderingar, är det en starkare drivkraft än när politiker säger till oss hur vi ska göra. Jag tror på att visa på möjligheter i stället för att lagstifta.

På global nivå handlar en stor del av jämställdhetsarbetet om att göra det lättare för kvinnor att komma ut i arbetslivet, påpekar hon. I Sverige var det när dagis kom och gjorde barnomsorg möjlig som kvinnor på bred front klev in i arbetslivet.

– Det var då kvinnor kunde börja jobba. Nästa steg är att visa på den palett av yrkesroller som finns där det går utmärkt att göra karriär, även om de idag kanske är mansdominerade.