DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Ny rapport: Därför ökar sysselsättningen i utsatta områden

Bild: Ari Lorestani/TT, Pressbild

Nu ökar sysselsättningen i utsatta områden. Flest arbetar i tjänstesektorn, visar en ny rapport från Almega. ”Tjänstesektorn är en integrationsmotor i landets särskilt utsatta områden”, säger Per Hammar på Almega.

Almega har undersökt arbetsmarknaden i Sveriges 19 särskilt utsatta områden. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilka yrken och branscher som är bäst på att bryta utanförskapet.

– Vår kartläggning visar att allt fler boende i särskilt utsatta områden jobbar. Starkast har utvecklingen varit för nyanlända män som faktiskt arbetat i större utsträckning än genomsnittsmannen i de särskilt utsatta områdena, säger Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega, i en kommentar.

– Även nyanlända kvinnor arbetar i högre grad än tidigare, men gapet mellan nyanlända män och kvinnor ökar dessvärre.

Det är tjänstesektorn som dominerar bland jobben i utanförskapsområden, visar rapporten. Bland män är de vanligaste yrkeskategorierna transport och lager, restaurang samt städ- och serviceyrken. Hos kvinnorna dominerar städ och service, vård och omsorg samt förskola.

– Det kan låta paradoxalt men trots en hög arbetslöshet har många tjänsteföretag svårt att få tag på rätt kompetens, även till jobb som inte kräver mer än gymnasiekompetens eller en kortare jobbintroduktion. I de utsatta områden finns alltså en stor outnyttjad arbetskraftsreserv som med rätt insatser skulle kunna ta många av de lediga jobb som faktiskt finns, säger Per Hammar.

Läs rapporten.