AVTALSRÖRELSE

Frivillig medling i hamnförhandlingarna

Bild: Johan Nilsson/TT

Transportföretagen och Sveriges Hamnar har tackat ja till frivillig medling med hjälp av Medlingsinstitutet. Det skriver Transportföretagen i ett uttalande.

Nyligen sa Transportföretagen och Sveriges Hamnar upp avtalet mellan dem och Hamnarbetarförbundet. Ett naturligt steg, menade förhandlingschef Johan Grauers. Det finns redan ett förstahandsavtal i hamnarna med Transportarbetarförbundet och det går inte att ha två oliklydande avtal på samma arbetsplatser för samma yrkesgrupper.

– Att erbjuda ett andrahandsavtal som är likalydande med förstahandsavtalet är inget nytt. Hamnarbetarförbundet har haft ett sådant sedan 2019. Erbjudandet till Hamnarbetarförbundet kvarstår att göra likadant för ytterligare en avtalsperiod, säger Johan Grauers i en kommentar.

”Vi har stor respekt för Medlingsinstitutets uppdrag och vi välkomnar möjligheten att hitta en väg framåt”, säger Johan Grauers. Bild: Ryno Quantz

I veckan kom beskedet att Hamnarbetarförbundet ställt frågan om Transportföretagen och Sveriges Hamnar vill delta i en frivillig medling med hjälp av Medlingsinstitutet. Det har Transportföretagen tackat ja till.

– Uppgörelsen om ett nytt förstahandsavtal träffades efter tuffa förhandlingar med Transportarbetareförbundet och håller sig till märket som satts inom industrins förhandlingar. Det finns förstås inget utrymme att ändra på något i ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet. Men vi har stor respekt för Medlingsinstitutets uppdrag och vi välkomnar möjligheten att hitta en väg framåt, säger Johan Grauers.

Trots att Hamnarbetarförbundet i dagsläget inte har ett eget avtal omfattas deras medlemmar i de svenska hamnarna av kollektivavtal, nämligen Transportarbetareförbundets Hamn- och stuveriavtal.