FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Mindhammar: Företagen i norr måste också ragga boenden

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Information, utbildning, lock och löften om ett bättre liv. Arbetsförmedlingen kan inte tvinga arbetslösa till de gröna jobben i norr.

– Bostadsfrågan är ett problem, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Det som håller på att hända i norr är fantastiskt, tycker Arbetsförmedlingens Maria Mindhammar. Tiotusentals nya jobb på bara några år.

– Norrland och också Sverige blomstrar. Vi bejakar detta, men vi måste samarbeta för att få det att fungera.

Det gäller att få arbetslösa att vända blickarna norrut. Men det är inte helt enkelt.

– Det finns dilemman. Jag säger dilemman, inte problem, säger hon.

Framför allt handlar det om var folk ska bo. Även om det planeras och byggs på många håll så räcker det inte ännu.

Bostadsbrist

Hon berättar om företag hon besökt som har förstått att de måste göra mycket mer för att få fatt i folk än att bara erbjuda jobben. De måste också ragga andrahandsboenden för att de som kommer ska ha någonstans att ta vägen.

Arbetsförmedlingen är ett slags spindel i arbetskraftsnätet i norr, berättar hon. Men hon ser inte rekryteringsbehoven som bara en fråga om att pussla ihop arbetslösa med lediga jobb.

– Den kompetens som efterfrågas finns inte hos de arbetslösa. Det här är inte en matchningsproblematik, det är en befolkningsproblematik.

Arbetsförmedlingen har ett kansli i Skellefteå, som jobbar med att få jobben att synas, och som också besöker arbetslösa på myndighetens kontor på andra orter i landet. Lockbetet är ett bättre liv med jobb i norr.

Dessutom ordnas bland annat "prova-på-jobb" och olika utbildningar.

– Vi måste tänka nytt, och samarbeta mycket med kommunerna.

Men något påtryckningsverktyg har inte Arbetsförmedlingen. Reglerna i arbetslöshetsförsäkringen som säger att arbetssökande ska söka jobb i hela landet fungerar inte för Norrlandsjobben, förklarar hon.

Dagpendling

– Vi kan utöka det geografiska området för platsanvisningar successivt. A-kassan kan sanktionera sökande som inte söker lämpliga arbeten. Men med lämpligt arbete menas att det ska finnas möjlighet att dagpendla.

Arbetsförmedlingen kan inte tvinga folk att flytta.

– Det finns en rimlighet i det. Man kan inte kräva att folk ska söka jobb utan att ha bostad. Vi kan ju inte ha hemlösa i Norrland.

Hon berättar att Arbetsförmedlingen har ett uppdrag från regeringen att se över vad som krävs för att underlätta för de nya gröna industrisatsningarna. I oktober ska det redovisas. Maria Mindhammar ser att det finns olika saker att titta på.

– Förr fanns ett flyttbidrag. Det togs bort. Man bedömde då att det inte var verkningsfullt. Men det får vi titta på. Jag tror inte att vi kan utesluta något.

Johanna Cederblad/TT

Fakta

327 473 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av april. Ett år tidigare var motsvarande siffra 344 536 personer.

35 630 ungdomar, 18–24 år, var arbetslösa, jämfört med 38 447 i slutet av april 2022.

Av de arbetslösa hade 141 311 varit utan arbete i över ett år. För ett år sedan var den siffran 169 732.

3 733 personer varslades om uppsägning i april, jämfört med 1 830 samma månad i fjol.

Andelen av arbetskraften som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen var 6,3 procent i april.

I Västerbotten var andelen lägre, 3,9 procent, liksom i Norrbotten med 4,4 procent.

Högst var andelen inskrivna i Sörmland, 8,4 procent, Gävleborgs län, 8,4 procent, och Skåne, 8,2 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen