AVTALSRÖRELSE

Byggnads varslar om strejk för installatörer – kan bryta ut 24 maj

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm, Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen. Bild: Terese Perman, Pressbild

Byggnads varslar om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Varslet omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare, framgår av ett pressmeddelande.

– Kollektivavtalet måste förändras för att kunna möta de utmaningar som finns i branschen och mota de oseriösa aktörer som vinner allt större marknadsandelar. Den osunda konkurrensen drabbar både oss som jobbar i branschen och seriösa bolag som vill göra rätt. Detta blir extra viktigt i en lågkonjunktur då risken att beställare bara tittar på lägsta pris ökar, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

Den varslade strejken bryter ut den 24 maj klockan 09.00 om inte fack och arbetsgivare kommer överens om ett nytt avtal innan.

– Detta har inte varit en förhandling, utan ultimatum utställda av Byggnads. Det är oansvarigt och spär på den ekonomiska osäkerhet som redan finns. Bostadsbyggande och underhåll faller kraftigt i år och installationsvolymerna minskar som en följd av det, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen, i ett pressmeddelande.

Installatörsföretagen meddelar även att de kommer att ansluta till det nyinrättade samarbetet Svensk Byggkontroll, som Byggföretagen har initierat tillsammans med Byggnads.

– Verksamheten inom hela bygg- och installationssektorn består av olika projekt, stora som små. Projektens komplexitet och olika faser gör att bemanning av dessa projekt behöver göras på olika sätt. Viss del av projektet kan göras med egen personal, vissa delar behöver förstärkas antingen med specialistkompetens eller med fler arbetstagare, säger Henrik Junzell.

Byggnads: Byggnads varslar om strejk för installatörer

Installatörsföretagen avvisar Byggnads ultimatum