AVTALSRÖRELSE

Nytt byggavtal på märket – ”Tar ansvar i bistert konjunkturläge”

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Parterna inom byggbranschen har tecknat nytt kollektivavtal. Avtalet landar på märkets 7,4 procent över två år. En del av Byggföretagens och Byggnads handlar om att motverka arbetslivskriminalitet.

Det tidigare avtalet mellan Byggföretagen och Byggnads löpte ut den sista april. Under de senaste dagarna har det därför pågått intensiva förhandlingar för att komma i mål. Och på fredagsmorgonen kom beskedet om att parterna har kommit överens. Det finns ett nytt avtal för ungefär 64 000 medarbetare i bygg- och anläggningsbranschen.

– Avtalet följer märket. Det är glädjande att även bygg- och anläggningsbranschen tar ansvar i ett bistert konjunkturläge, säger Mats Åkerlind, Byggföretagens vice vd och förhandlingschef, i en kommentar.

– Det har varit intensiva förhandlingar men vi är glada att vi har ett avtal på plats, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind är glad över att det finns ett nytt avtal på plats för bygg- och anläggningsbranschen.

Kollektivavtal handlar inte bara om att sätta löner, utan omfattar många olika delar. Enligt Byggföretagen är parterna i just det här avtalet överens om en utökad tidskorridor som gör det möjligt att förlägga arbetstiden 40 timmar per vecka mellan kl 06.00 och 18.00 måndag till och med fredag. Det ska göra det lättare att hitta nya medarbetare till en bransch där företagen fortfarande har problem att hitta kompetens.

– Byggbranschen har liksom många andra branscher svårt att hitta nya medarbetare. Flexiblare arbetstider gör ett arbete i bygg- och anläggningsbranschen lättare att kombinera med familjeliv, säger Mats Åkerlind.

En viktig del av avtalet innebär åtgärder för att motverka arbetslivskriminalitet i bygg- och anläggningsbranschen. Där har parterna kommit överens om att inrätta Svensk Byggkontroll, en funktion där Byggnads och Byggföretagen ska genomföra gemensamma insatser för färre brott i branschen.

Byggnads ordförande Johan Lindholm Bild: Christine Olsson/TT

– Byggföretagen har hela tiden varit beredda att diskutera åtgärder för att skapa en sund konkurrens. Snedvriden konkurrens till följd av brottslig verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk, säger Mats Åkerlind.

– Det här är en seger för alla som värnar en byggbransch utan kriminalitet. Vi har alltid sagt att fusket går att kontrollera bort och Svensk byggkontroll ger oss bättre verktyg för att identifiera och sparka ut fuskarna ur branschen, säger Johan Lindholm.

Avtalet löper över två år och innebär löneökningar på totalt 7,4 procent.