DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Rapport: Ökad inkludering på arbetsmarknaden ger miljardvinster

Daniel Brämhagen, EY Bild: Pressbild

Bättre inkludering på arbetsmarknaden skulle skapa en årlig samhällsekonomisk vinst på 67 miljarder, visar en ny rapport.

Olika omvärldsfaktorer och en föränderlig arbetsmarknad gör att det finns behov av kompetent och diversifierad arbetskraft. Det finns tydliga vinster genom att skapa ett samhälle där olikheter samt unika förmågor värdesätts. En ny rapport från EY och Prinsparets Stiftelse visar att en bättre inkludering av neurodivergenta personer på arbetsmarknaden skulle skapa en årlig samhällsekonomisk vinst på ungefär 67 miljarder.

– Vår rapport visar att det behövs större kunskap och mer fokus på inkludering så att neurodivergenta kan känna sig bekväma att berätta om sin diagnos. En ökad inkludering och tillvaratagande av denna potential skulle göra att värde skapas för både organisationer och samhället i stort, säger Daniel Brämhagen, delägare på EY och ansvarig för Sustainability inom People Advisory Services, i ett uttalande.

Pressmeddelande: Ökad inkludering på arbetsmarknaden ger 67 miljarder i vinst