DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Transportföretag tappar lönsamhet – varnar för varsel

”I den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i så kämpar många företagare för sin överlevnad”, säger Marcus Dahlsten. Bild: Sören Andersson

En ökad inflation, skenande räntor och stigande priser gör att många transportföretag förbereder sig på tuffare tider, visar ny statistik. Det skriver Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Fyra av tio företagare inom transportsektorn har en försämrad lönsamhet jämfört med motsvarande period förra året. Det visar en undersökning från Transportföretagen. De största problemen är ökande kostnader och minskande intäkter.

– I den lågkonjunktur som vi nu befinner oss i så kämpar många företagare för sin överlevnad. Transporter och ekonomisk utveckling är tätt sammankopplade och branschen är konjunkturberoende. Nu blir vårt arbete för att stärka företagens konkurrenskraft ännu viktigare, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten i ett pressmeddelande.

Nu varnar Transportföretagen för varsel och uppsägningar inom de kommande sex månaderna. Under mars månad såg 30 procent av företagen risk för detta, en ökning med fyra procentenheter sedan i januari.

– I den osäkra ekonomiska tid som vi befinner oss i förbereder sig allt fler transportföretag på sämre tider och en ökad risk för personalneddragningar. Transportsektorn är Sveriges ryggrad och kommer så fortsatt vara och den ekonomiska verkligheten måste vi förhålla oss till i den pågående avtalsrörelsen, säger Marcus Dahlsten.

Pressmeddelande: Tuffa tider för många transportföretag