DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Sex tips för att leda på distans

Bild: Torstein Bøe

Det är inte lätt att leda på distans, men det finns framgångsfaktorer som gör det lättare att lyckas, skriver Akavia Aspekt. Tidningen har intervjuat forskaren Daniel Lundqvist.

Daniel Lundqvist, som är arbetsmiljöforskare vid Linköpings universitet, har i en kunskapsöversikt samlat ihop ett antal ledarskapsbeteenden som är viktiga för medarbetarna hur medarbetare presterar och mår vid distansarbete.

– Under pandemin, särskilt i början, skrevs det mycket om hur chefer ska göra, tänka och vara i samband med ett distans- eller hybridläge. Men det handlade ofta om ”det här borde funka”-påståenden som inte var vetenskapligt underbyggda. Vi ville gå igenom forskningsfronten och se vad vi egentligen känner till om ledarskap på distans, säger han till Akavia Aspekt.

Han poängterar att han inte sitter på alla svaren, men menar tydlig kommunikation och en aktiv dialog med medarbetarna är avgörande. Genom sin forskning har Daniel Lundqvist kommit fram till sex framgångsfaktorer vid ledarskap på distans:

  1. Sprid information och kommunicera
  2. Styr och sätt gränser
  3. Släpp på tyglarna och involvera
  4. Stötta och visa empati
  5. Sätt värde på och sanktionera
  6. Situationsanpassa och håll samman

– Det skulle kunna vara så att ju fler av dessa beteenden som en chef bockar av, desto lättare har denne för att leda på distans än någon som inte uppvisar dessa beteenden – men det kan vi inte säkert säga i dagsläget, säger Daniel Lundqvist.

Akavia Aspekt: 6 framgångsfaktorer vid ledarskap på distans