AVTALSRÖRELSE

Arbetsgivarna säger ja till första bud om löneavtal i industrin

Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf, Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin och IF Metalls ordförande Marie Nilsson. Bild: Pressbild, Sören Andersson

Ett långt löneavtal för att skapa stabilitet på arbetsmarknaden, föreslår medlarna i ett första bud i de viktiga löneförhandlingarna inom industrin. Arbetsgivarna säger ja, med viss tvekan.

De så kallade opartiska ordförandens (OpO), medlarnas, förslag är en treårig avtalsperiod mot bakgrund av nuvarande osäkra värld med skenande inflation och en befarad lågkonjunktur runt hörnet.

Industriarbetsgivarna godkänner förslaget eftersom ett längre avtal skapar mer förutsägbarhet i osäkra tider.

– Inom basindustrin förordar vi en längre avtalsperiod under förutsättning att det slutliga avtalsinnehållet stärker svensk industris konkurrenskraft, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

Ett långt avtal ger större kostnadskontroll, menar han, vilket kommer att behövas i takt med att industrin ställer om till gröna alternativ vilket i sin tur skapar fler jobb och välstånd i landet.

Teknikföretagen ställer sig positiva till OpO:s förslag, men är samtidigt skeptiska till ett långt avtal.

– De just nu pågående, genomgripande, omvärldshändelserna gör utvecklingen utomordentligt svårbedömd, och det dämpar naturligtvis möjligheterna att landa i ett långt avtal, säger förhandlingschef Tomas Undin i en kommentar.

Han menar också att avtalsperioden inte borde kunna sägas upp av parterna det sista året, såvida det inte sker grundläggande förändringar av de ekonomiska förutsättningarna.

– Det är viktigt att det endast kan bli aktuellt om de ekonomiska förutsättningarna helt rubbar utgångspunkterna för avtalen. Det är grundläggande för Industriavtalet, säger Tomas Undin.

Facken inom industrin säger nej till den föreslagna treårsperioden. Utgångspunkten för dem är ett ettårigt avtal, men de kan sträcka sig till två år om det finns möjlighet till uppsägning sista året. Vidare listar de ytterligare krav oavsett avtalets längd.

”Det förutsätts också att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning-deltidspension/flexpension, en särskild höjning av avtalens lägstalöner på de avtalsområden där detta krav finns med samt en låglönesatsning på de avtalsområden där detta krav finns med”, skriver facken inom industrin

Pressmeddelande: Industriarbetsgivarna: ”ja till första avtalsskissen”

Pressmeddelande: Teknikföretagen positivt till OpO:s förslag – med förbehåll

Pressmeddelande: Nej till treårigt avtal