DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Svårt att få omställningsstöd – fler drar tillbaka sin ansökan

Bild: Annika Byrde

Det nya omställningsstudiestödet har frysts inne för vissa grupper på grund av en utdragen upphandlingstvist. Den långa väntetiden gör att många drar tillbaka sina ansökningar, skriver Arbetsvärlden.

”Just nu kan vi tyvärr inte ge de tjänster som erbjuds i stöden”.

Det beskedet får företagare och anställda som inte omfattas av kollektivavtal och som söker det nya omställningsstödet.

Anledningen till dröjsmålet är att upphandlingen av underentreprenörer har fastnat i en domstolsprocess, där förlorande underentreprenörer har överklagat tilldelningsbesluten i flera omgångar.

Ansökningarna har minskat i takt med att sökanden har dragit tillbaka sina ansökningar.

Domstolsprocessen kan närma sig ett slut i takt med att Kammarrätten nyligen meddelat att Förvaltningsrättens tidigare dom står fast.

– Vi håller tummarna för att vi kan teckna avtal med företagen då och börja arbetet den 13 mars, men det kan också bli en över, prövning till i högsta instans, fortsätter Anna Walldén, avdelningschef för den offentliga omställningsorganisationen inom Kammarkollegiet.

Arbetsvärlden: För krångligt ansöka om omställningsstudiestöd – många drar tillbaka ansökningar