ARBETSKRAFTSINVANDRING

Så vill kemibranschen lösa kompetensbristen

Jonas Haqelqvist, vd för IKEM. Bild: Bengt Säll

Nu varnar IKEM för att kompetenskrisen kan drabba den svensk innovationskraft. För att undanröja hinder för tillväxt och göra det lättare att anställa internationell kompetens föreslår organisationen en lista med reformer.

Den alarmerande kompetensbristen äventyrar företagens konkurrenskraft. Det menar Jonas Hagelqvist, vd för IKEM, Innovations- och kemiindustrierna.

– Internationell kompetens är alldeles avgörande, inte minst för läkemedelsföretagen, och därför måste regeringen nu undanröja hindren för den högspecialiserade arbetskraftsinvandringen, säger han i ett pressmeddelande.

För att lösa problemen föreslår IKEM tre reformer för svensk innovationskraft:

  • Skapa en One stop shop för specialister
  • Reformera expertskatten
  • Främja möjligheter för forskningsintensiva startupbolag

IKEM: Tre reformer för fler medicinska framsteg