REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Så fick kommunen företagare att fly – ”Dopad aktör”

”Kommunen skrämmer iväg entreprenörer och förgiftar företagsklimatet. Ingen kommer att vilja etablera sig här på flera decennier”, säger Maria Mattsson Mähl. Bild: Pressbild, Mostphotos

Ånge kommun rundar lagen för att starta egen arbetsförmedling. ”Har ingen chans mot skattefinansierade jättar”, säger företagaren Maria Mattsson Mähl till TN som nu lämnar kommunen.

Ånge kommuns nya initiativ går ut på att dra igång en lokal arbetsförmedling, trots att det redan finns privata aktörer på marknaden. Maria Mattsson Mähl, vd och ägare till rekryteringsföretaget AlphaCE, är upprörd.

– Min erfarenhet är när kommunerna börjar med den här typen av manövrar, då blir det förödande för det lokala företagsklimatet. Kommunen är en dopad aktör och konkurrensen blir helt snedvriden. Privata företag har ingen chans mot skattefinansierade jättar. Nu lämnar vi Ånge, säger hon.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarorganisationen Almega, som företräder de privata jobbmatchningsföretagen, är också starkt kritiskt mot Ånge kommuns agerande.

– När en kommun går in och blir en aktör så rubbar det förutsättningarna för en fungerande fri marknad. Risken är att det nya matchningssystemet slås sönder, säger Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert på Almega, till TN.

”Kommunen är en dopad aktör och konkurrensen blir helt snedvriden.”

Bakgrunden till den uppkomna situationen är de senaste årens reformering av Arbetsförmedlingen och satsningen KROM (Kundval Rusta och Matcha) där myndigheten lägger ut uppdraget att hjälpa arbetslösa till jobb på externa aktörer. Det innebär alltså en fortsatt privatisering av matchningsuppdraget, vilket bedöms leda till en mer framgångsrik jobbförmedling. Flera kommuner har försökt att bli leverantörer av matchningstjänster men ännu har ingen godkänts av Arbetsförmedlingen. Därtill har två förvaltningsdomstolar kommit fram till att Karlshamns respektive Luleås ansökningar strider mot kommunallagens så kallade lokaliseringsprincip. Almega vill att kommuner håller sig borta från marknader där det redan finns privata aktörer.

Men Ånge kommun testar nu en annan väg för komma över de statliga arbetsmarknadsmiljonerna och håller på att bilda en ekonomisk förening tillsammans med ABF och IF Metall. På så sätt kan kommunen som partner i den ekonomiska föreningen bakvägen agera på samma marknad som de privata företagen.

”Skrämmer iväg entreprenörer”

Maria Mattsson Mähl berättar för TN att AlphaCE varit verksamt i Ånge i olika omgångar under tio års tid och byggt upp en stabil grund. Men kommunens agerande gör att hon inte har något val – när det nuvarande uppdraget att lotsa ett tiotal arbetssökanden till jobb går ut i april lämnar företaget Ånge.

– Kommunen skrämmer iväg entreprenörer och förgiftar företagsklimatet. Ingen kommer att vilja etablera sig här på flera decennier. Jag har trista erfarenheter från Södertäljes kreativa samarbeten under 90-talet för att hantera arbetsmarknadens utmaningar. Där skapades osunda konkurrenssituationer och många företagare blev förbannade. Effekten blev att företagare fortfarande inte litar på Södertälje kommun, säger Maria Mattsson Mähl.

Almega menar att Ånge istället borde satsa på att stötta det lokala näringslivet genom en mer fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen och fristående matchningsaktörer.

Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert på Almega.

– Om kommunen lierar sig med ABF, som är en av aktörerna i systemet, så orsakar det konkurrensproblemen såväl som kommunalrättsliga frågetecken. För att inte tala om det bristande förtroendet som det skapar hos övriga matchningsaktörer. Det är oroväckande om Ånges inställning sprider sig till andra kommuner. Det skulle vara bättre om kommunerna accepterade sin roll som myndigheter och istället siktade på att bli goda samarbetspartners till näringslivet, säger Ulrica Dyrke.

”Kommunerna kan mjölka avtalet med staten”

Maria Mattsson Mähl anger två tunga skäl till varför kommuner inte ska ge sig in på fria marknader. Det första skälet är att en kommun är en stor och skattefinansierad arbetsgivare som till exempel snabbt kan skaffa fram praktikplatser för att fylla kvoter.

– En kommun kan enkelt få ut 100 procent av de arbetssökandena i jobb men det är ju ofta hitte-på-jobb. Det gör att kommunerna kan mjölka avtalet med staten på ett osunt sätt, säger Maria Mattsson Mähl.

Det andra skälet är att det finns risk för att andra arbetsgivare snuvas på kompetens. Redan idag råder stor kompetensbrist inom exempelvis yrken som skogsarbetare och lokalvårdare, jobb som inte kräver längre utbildning.

– Om kommunen anställer parkarbetare och lokalvårdare kommer kompetensbristen för andra arbetsgivare på orten att bli ännu större. Ånge biter sig nu själva i svansen, säger Maria Mattsson Mähl.

Stor frustration när Arbetsförmedlingen lämnade

Erik Lövgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Ånge kommun, tillbakavisar kritiken mot den egna arbetsförmedlingen. Han förklarar att kommunen måste se om sitt bo när staten under de senaste decennierna övergivet den svenska landsbygden, bland annat genom att flytta Försäkringskassan från orten och senast när Arbetsförmedlingen stängde sitt lokala kontor.

– Vi känner ett ansvar för att få våra invånare i arbete. Det uppstod en stor frustration när Arbetsförmedlingen lämnade och därför måste vi göra något. Med den här lösningen ges en social organisation möjlighet att göra något och det är bra, säger Erik Lövgren till TN.

Men är det nödvändigt med en lösning som kliver in på den fria marknaden och tränger undan de privata aktörerna?

– Som jag ser det blir detta ytterligare en möjlighet för de arbetssökandena att välja. Det blir en större valmöjlighet för den enskilde. Jag vill absolut ha kvar de privata alternativen.

Oroar du dig inte över att privata aktörer nu överger Ånge?

– Det är tråkigt att de lämnar walkover. Jag tror alla får plats i systemet, bara de gör ett bra jobb.

Maria Mattsson Mähl varnar för att Ånge nu skapar en variant där kommunen får monopol på hela arbetsmarknadsflödet.

– Det kommer att förgifta marknaden för privata företag för lång tid framöver och ingen företagare kommer att våga investera där. Själv är inte bästa dräng i landsbygden, säger hon.