DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Karensavdrag: En utredning läggs ner – ny inleds

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Regeringen bekräftar att den lägger ner utredningen om karensavdraget vid sjukdom, som tillsattes av den förra S-regeringen. Istället ska regeringskansliet göra en egen utredning.

"Det är angeläget att se över karensavdraget men uppdraget bör förändras och förtydligas samt knytas närmare Regeringskansliets arbete" skriver socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) i en skriftlig kommentar till regeringens beslut.

Hon skriver att regeringen vill se en intern, bredare utredning och en arbetsgrupp ska omgående tillsättas och börja arbeta. Regeringen anser, skriver hon, att karensavdraget "fyller en viktig funktion som självrisk för att motverka omotiverat hög korttidssjukfrånvaro."

Karensavdraget infördes istället för karensdagen i sjukförsäkringen 2019 för att löneavdraget vid sjukdom skulle bli mer rättvist, till exempel för den som jobbar skift eller färre, men långa arbetspass, jämfört med den som arbetar femdagarsvecka måndag till fredag.

Under pandemin infördes tillfälliga regler som innebar att den som blev sjuk, eller var tvungen att stanna hemma från jobbet på grund av minsta misstanke om risk för smitta, fick ersättning i efterhand för löneavdraget.

Den interna utredningen som regeringen ska dra igång ska bland annat studera hur karensavdraget har fungerat jämfört med karensdagen.

Anna Tenje framhåller att utredningen också ska analysera behovet av en självrisk vid pågående sjukskrivning för att "motverka omotiverat hög sjukfrånvaro".

"Om det bedöms befogat ska förändringar av karensavdraget föreslås", meddelar hon.

Den interna utredningen ska resultera i en rapport, en departementspromemoria, senast den 15 december i år.

Lars Larsson/TT