ARBETSKRAFTSINVANDRING

Sverige nobbar forskare – för en studentlägenhet

”Linda forskar i Kanada och jag bor i Sverige vilket förklarar att vi inte bor ihop varje dag. Men vi träffades 2018, är gifta och har alltså varit tillsammans i över fyra år”, säger Carl Waernberg. Bild: Sören Andersson

Linda Ok är en högkvalificerad forskare med kompetens som behövs i Sverige. Men Migrationsverket sätter stopp – för att hennes svenske make bor i en studentlägenhet medan han läser till läkare. ”Fortsätter den attityden måste vi söka oss till ett land som vill ta emot två högutbildade personer”, säger han till TN.

Linda Ok är utbildad i toxikologi vid KI i Stockholm och doktorerar just nu i Kanada. Carl Waernberg läser till läkare i Stockholm. De båda är gifta med varandra, planerar för att etablera sig i Sverige och arbeta vidare som läkare och forskare.

Men Linda Ok är koreansk medborgare och får inget uppehållstillstånd i Sverige.

Orsaken? Carl Waernberg bor i en studentlägenhet.

Linda Ok kommer från Sydkorea och avslutade sin masterutbildning i toxikologi vid Karolinska Institutet 2019. Under tiden i Stockholm träffade hon Carl Waernberg som pluggar till läkare och de två gifte sig sommaren 2021. Framtidsplanerna byggde bland annat på att Linda Ok skulle doktorera i Kanada, att Carl Waernberg skulle bli klar med sin läkarexamen och AT-tjänstgöring och att de båda skulle etablera sig i Sverige med arbete och fortsatt forskning. Redan innan bröllopet startade de därför processen att ansöka om arbets- och uppehållstillstånd för Linda Ok.

– Vi visste att det skulle ta lång tid och skickade in alla dokument i december 2020, säger Carl Waernberg.

Tiden gick och Migrationsverket begärde vid enstaka tillfällen kompletterande information, till exempel bilder på paret tillsammans och Carls lönespecifikationer. Studiemedel från CSN räknas inte som inkomst men med extrajobb som undersköterska vid sidan av studierna och sparade pengar kunde han visa på en finansiell situation som överstiger det så kallade försörjningskravet vid anhöriginvandring.

Tuff intervju

I slutet av sommaren 2021 kom besked att Linda Ok var kallad till intervju som av praktiska skäl genomfördes på ambassaden i Berlin. Det var en tuff genomgång där hon fick svara på en mängd frågor om Carl, hans familj, deras bröllop, framtidsplaner och liknande. Hon visade bilder från bröllopet och behövde på flera sätt bevisa att de verkligen var gifta och kände varandra.

”Uppenbarligen har Migrationsverket blandat ihop vår ansökan med någon annans och det klart att det kändes obehagligt.”

– Men det är ok och enligt protokollet även om det var en något uppskakande upplevelse. Vi fick också höra att det nog inte skulle vara några problem med vår ansökan, säger Carl Waernberg.

Nästa meddelande från Migrationsverket var dock mer förbryllande. De ville ha bilder och andra underlag från bröllopet i Syrien.

– Varken jag eller Linda har någonsin varit i Syrien och vi gifte oss i Kanada, något som Linda visade tydligt under intervjun i Berlin. Uppenbarligen har Migrationsverket blandat ihop vår ansökan med någon annans och det klart att det kändes obehagligt och gjorde att vi undrade över hur handläggningen verkligen gick till.

Det obehaget blev än mer konkret när beslutet från Migrationsverket till slut anlände i slutet av augusti förra året, ett år och nio månader efter att ansökan hade skickats in.

– Vi fick avslag, konstaterar Linda Ok sammanbitet.

Chocken blev inte mindre av att den främsta orsaken var att Carl Waernberg bor i en studentlägenhet. Migrationsverket menade dessutom att de två, trots att de är gifta, inte har bott tillsammans tillräcklig mycket för att förhållandet ska anses vara ”väletablerat”.

– Och det tog alltså nästan två år att komma fram till det beslutet, trots att alla fakta varit kända från början, säger Carl Waernberg.

Handläggningstider ett växande problem

Migrationsverkets långa handläggningstider är ett växande problem som har dragit på sig allvarlig kritik från både JO och regeringen. Att handläggningstiderna är ett problem bekräftar Robert Andersson, förhandlingschef på Sulf, Sveriges universitetslärare och forskare, för TN.

– Det har upprepade gånger hänt att en forskare uppfyller alla krav på uppehållstillstånd när ansökan skickas in. Men den långa handläggningstiden gör att när beslutet är fattat så är förutsättningarna förändrade. Hade beslutet kommit inom rimlig tid hade det gett ett positivt svar, nu blir det i stället nej, säger han.

”Cirka 25 procent av de utländska doktoranderna har tvingats vänta minst ett år på ett besked om permanent uppehållstillstånd efter att ha varit i Sverige under minst fyra år.”

Sulf organiserar bland annat forskare och doktorander och stöter allt oftare på just den typ av problem som Linda Ok har råkat ut för.

– Regelverket är krångligt och därtill oförutsägbart. Var i landet din ansökan behandlas kan påverka både handläggningstiden och resultatet. Vi ser att cirka 25 procent av de utländska doktoranderna har tvingats vänta minst ett år på ett besked om permanent uppehållstillstånd efter att ha varit i Sverige under minst fyra år. I bland annat Tyskland går det betydligt snabbare. En ansökan om nytt uppehållstillstånd för en forskare kan där behandlas på ett par veckor, säger Robert Andersson.

Oförutsägbarheten och den ovisshet som de sökande tvingas leva med skadar Sveriges möjligheter att locka hit duktiga talanger. Arbetet på att utveckla Sveriges internationella utbyte och ställning som kunskapsnation hindrades effektivt av den nya utlänningslag som infördes sommaren 2021, menar Sulf.

– Ja, politiken arbetade då rakt motsatt de forskningsambitioner som den dåvarande regeringen själva förde fram i forskningspropositionen. Den nya regeringen har dock uttalat att man vill komma tillrätta med detta vilket vi så klart välkomnar och vi har en god dialog med dem just nu, säger Robert Andersson.

Olle Petter Ottesen, rektor på Karolinska Institutet är än hårdare i sin kritik. I en kommentar i tidningen Forskning och Framsteg konstaterar han: ”För varje fall av komplicerad hantering, processer som hamnar i långbänk och orimliga avslag så förstärks dessutom bilden av Sverige som icke-attraktivt för studenter, doktorander och forskare. Kontraproduktiva, stelbenta, och ibland absurda beslut i migrationsärenden hindrar och försvårar för utländska forskare att arbeta och bo i Sverige.”

Uppfyller kraven

Enligt reglerna måste en student klara minst 15 högskolepoäng per termin för att kunna bo kvar i sin studentlägenhet. Det motsvarar cirka hälften av poängen för en student som läser på helfart. Carl Waernberg har med råge uppfyllt den kvoten under hela studietiden. Men eftersom hyreskontraktet prövas mot studieresultat två gånger per år, anser Migrationsverket att en studentlägenhet inte är detsamma som ett ”varaktigt boende”.

Det faktum att Carl Waernberg har ett förstahandskontrakt på en lägenhet i Göteborg som under studietiden hyrs ut, och dessutom har tillgång till ytterligare en lägenhet i andra hand på Lidingö, påverkar inte beslutet.

– Att vårt förhållande inte skulle vara väletablerat är nästan ännu värre. Linda forskar i Kanada och jag bor i Sverige vilket förklarar att vi inte bor ihop varje dag. Men vi träffades 2018, är gifta och har alltså varit tillsammans i över fyra år, säger Carl Waernberg och fortsätter:

– Allt detta har varit känt för Migrationsverket från första dagen när vår ansökan lämnades in. Ändå har det tagit nästan två år att komma fram till det här beslutet eftersom de anser att vår ansökan är komplicerad. Det känns mer som att de inte haft riktig koll, tänk bara på frågan om bilder från bröllopet i Syrien och ägnat sig åt att leta fel.

”Det känns som att det aldrig tar slut och att det är myndigheterna som styr våra liv, karriärer och vårt familjeliv.”

Linda Ok och Carl Waernberg har nu överklagat beslutet. I en minutiös redogörelse visar de att de uppfyller alla de krav som finns på ett uppehållstillstånd och att de skäl som Migrationsverket anför helt enkelt inte stämmer med verkligheten och inte heller har stöd i lagtexterna. Därmed är de inne i en ny process som kan ta ytterligare två år.

– Vår tilltro till rättssäkerheten hos Migrationsverket har fått sig en knäck och nu ska vi gå och vänta än en gång. Det känns som att det aldrig tar slut och att det är myndigheterna som styr våra liv, karriärer och vårt familjeliv, säger Carl Waernberg.

Finns det några ytterligare alternativ som ni kan planera med?

– Jag kan dra tillbaka överklagan och börja om med en helt ny ansökan om arbetsvisum även om det inte ger mig samma trygghet, så det kan vara en utväg, säger Linda Ok.

Carl Waernberg pekar på att de hela tiden har arbetat för att etablera sig i Sverige. Trots att Migrationsverket vid ett tillfälle ställde frågan om ”varför han ville bo i Sverige”.

– Fortsätter den attityden måste vi söka oss utomlands, till ett land som vill ta emot två högutbildade personer. Jag tänker inte stanna här, i ett land som vägrar att ge min hustru ett uppehållstillstånd.

Migrationsverket svarar

TN har varit i kontakt med Migrationsverket. Trots att TN har fullmakt vill myndigheten inte svara på frågor om det enskilda fallet med hänvisning till att ärendet är överklagat till Migrationsdomstolen. På frågan om rättsäkerheten har åsidosatts svarar dock Migrationsverket i ett första skede så här: ”Det finns ingenting i detta ärende som ger någon indikation på att rättssäkerheten för personer som ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd skulle vara åsidosatt.”

TN ber om en komplettering, med hänvisning till att myndigheten har bett om information om bröllopet i Syrien, trots att Carl Waernberg och Linda Ok gifte sig i Kanada. På det svarar Migrationsverket: ”Det är ett uppenbart skrivfel från tjänstemannens sida som får läggas till den mänskliga faktorn.”

På frågan om handläggningstider och om Myndigheten har statistik över detsamma blir svaret: ”Vi har ingen säkerställd statistik på handläggningstider uppdelad på regioner och kontor. Handläggningstiden beror på det enskilda ärendets beskaffenhet. Många faktorer som Migrationsverket inte styr över påverkar också processen – har man exempelvis inkommit med en ansökan som inte är komplett kan det resultera i längre handlingstid. Migrationsverket jobbar kontinuerligt med att effektivisera sitt arbete och korta handläggningstiderna – och samtidigt behålla strikt lagenlighet i sina beslut.”