DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Jobbmarknaden långt ifrån död

Söker jobb. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Arbetsmarknad (TT)

Arbetsgivarna ser en trögare jobbmarknad framför sig. Men det är fortfarande fler som planerar rekryteringar än att dra ner på personalstyrkan, visar en ny prognos.

En inbromsning på arbetsmarknaden väntas under första kvartalet. Enligt bemanningsföretaget Manpowers kvartalsvisa mätningar sjunker indexet med 11 procentenheter till plus 23, jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Men ett index på plus visar ändå att fler arbetsgivare planerar att öka personalstyrkan än att dra ned på antalet anställda.

IT-branschen är den sektor som främst ropar på mer personal. Det är stora skillnader mellan olika branscher, konstaterar bemanningsföretaget. Även mellan olika landsändar spretar sysselsättningsläget, även om det överlag är plussiffror. Starkast efterfrågan på arbetskraft finns i Stockholm- och Uppsalaregionen, svagare i norra Sverige.

"Det är ovanligt att se så stora variationer mellan olika branscher och regioner, vilket speglar konjunkturläget vi är på väg in i", skriver Mikael Jansson, vd på Manpower, i ett pressmeddelande.

Undersökningen bygger på 770 intervjuer med svenska arbetsgivare. Mätningen utfördes under perioden 13 oktober–25 november 2022.