KOMPETENSKRISEN

It-bolaget väljer Ukraina före Sverige: "Sugit upp de bästa"

Bild: Mostphotos, Pressbild

Sverige har länge varit en framstående it-nation, men idag är det inte lika självklart, inte minst för att vi har kompetensbrist. Företagaren Istvan Beres har fått tänka om och fortsätter bygga sin verksamhet utomlands. ”Långsiktigt är det ju ändå mest negativt för Sverige”, säger han till TN.

TechSverige varnar för en omfattande it-kompetensbrist i Sverige och pekar på att det 2024 kommer att saknas 70 000 it-experter på den svenska marknaden om inte kraftiga åtgärder vidtas.

Istvan Beres, vd för annonsteknikföretaget DanAds, bekräftar allvaret i situationen och vittnar om hur kompetenskrisen håller på att slå hål på ”it-nationen Sverige”. Svårigheterna med hitta rätt kompetens i Sverige har gjort att DanAds, liksom flera andra techbolag, har anlitat arbetskraft i andra länder, däribland Ukraina, som ligger i framkant vad gäller it-kompetens och utbildningar.

Han ser växande problem för techföretagen som får betala allt mer för utvecklare men samtidigt får allt mindre för det som de betalar för.

– Sverige är ett mycket framgångsrikt techland och vi har verkligen dammsugit upp de bästa resurserna, säger Istvan Beres.

Han menar samtidigt att Sverige behöver agera mer för att kunna fortsätta utvecklas som it-nation. Samtidigt spår han att kompetensflykten, där utbildade söker arbete i andra länder, kommer att fortsätta öka om inte mer görs för att attrahera och behålla specialisterna här.

– It-utvecklare är verkligen dagens ”superstars” och de duktiga kan kräva höga löner. Det blir ett problem för de mindre företagen med mindre plånböcker och lägre tillväxt. Som mindre företag får man ibland nöja sig med sämre utvecklare eftersom de bästa finns på de stora internationella bolagen, säger Istvan Beres.

Behöver ta tillvara all talang

En annan del av problemet med att hitta kompetens handlar om den begränsade rekryteringspoolen.

– Idag är det i princip halva delen av befolkningen som aktivt lockas till it-branschen. Även om en del initiativ görs för att få fler tjejer till sektorn så skulle mer behöva göras för att ta tillvara all talang som finns.

Bristen på specialister samt de långa handläggningstiderna hos Migrationsverket för arbetskraftsinvandrare innebär att det inte är ovanligt att det kan ta omkring fyra månader att hitta en bra utvecklare, enligt DanAds bedömningar. Det får direkta konsekvenser på verksamhetens utveckling och lönsamhet.

”Tajming är superviktigt.”

– Vi som jobbar med stora internationella kunder vet att ju längre tid det tar att skala upp teamet desto färre affärer hinner och kan vi göra.

Det är också därför som företaget har aktiverat flera ”hubbar” runtom i världen för att fånga upp nya medarbetare, säger Istvan Beres.

– Tajming är superviktigt.

Extra lätt med svenskt varumärke

Det tycks som att DanAds – trots utmaningarna – har hittat en tillfredsställande lösning på delar av branschens problem. Och det svenska varumärket gör det extra lätt att intressera it-specialister i andra länder. Genom att dessutom erbjuda nya medarbetare möjlighet att arbeta där de befinner sig blir det en kort transportsträcka till att kunna sätta igång och jobba.

På DanAds kontor i Sverige idag är 20 personer anställda. På de olika hubbarna utomlands är däremot omkring 200 personer anknutna.

– Många vill jobba med ett svenskt företag. Vi är kända i Sverige för vår medarbetarvänliga arbetskultur, säger Istvan Beres.

Samtidigt är skatterna för techindustrin och dess medarbetare mycket lägre i länder som Ukraina, Polen och Portugal, utvecklar han.

– Det attraherar de som vill utbilda sig inom branschen. Många är egenföretagare och betalar dessutom bara en låg inkomstskatt på 5-7 procent.

Men även om den befintliga lösningen och affärsmodellen är bra för DanAds, pekar Istvan Beres på att det på lång sikt inte är bra för Sverige.

– Långsiktigt är det ju ändå mest negativt för Sveriges del att så mycket inom it och tech byggs upp i andra länder.

Ukraina en vass it-nation

Affärsmodellen i Ukraina har intensifierats på senare tid men fanns på plats redan före kriget. Ukraina har under de senaste tio åren utvecklats till en vass it-nation. Och mycket av framgången beror på aktiva politiska beslut, menar Istvan Beres. Han pekar bland annat på skattelättnader som avgörande för företagens utveckling.

Uppemot en halv miljon ukrainare är anställda i landets it-sektor. Och där finns inte samma könsuppdelning som i många andra länder, Sverige inkluderat. I Ukraina är det väldigt vanligt med kvinnor som är projektledare/ägare. It- och techtjänster står för en tredjedel av Ukrainas totala export av tjänster.

”Vi behöver anpassa det svenska skattetrycket till en internationell nivå.”

DanAds anställer numera människor främst där de bor. Företaget ser hybrid- och distansarbetet som har vuxit fram än mer under pandemin som en stor möjlighet för både företag och medarbetare.

Under kriget har arbetsgivaransvaret varit något som DanAds förstås lagt extra energi på.

– Man behöver ha kontinuerliga avstämningar hur människor mår och påverkas av detta. Och träffas mer fysiskt, förklarar Istvan Beres.

Några av medarbetarna som fanns i Ukraina när kriget bröt ut finns idag i den polska hubben, andra har kunnat fortsätta att jobba ifrån Ukraina.

För Istvan Beres är lösningarna på hur Sverige kan stärka sin konkurrenskraft på området flera, men inte komplicerade, att genomföra. Utbildning och skatter är två nyckelområden.

– Allt börjar med utbildning. Finansiering av bättre utbildningar där näringslivet deltar från start skulle vara en bra början, säger Istvan Beres.

– Sedan är skatterna avgörande. Det behövs skattesubventioner för att fler ska vilja jobba inom branschen. Vi behöver anpassa det svenska skattetrycket till en internationell nivå.