KOMPETENSKRISEN

Byggföretagen: Därför har Sverige blivit mindre attraktivt

”Sverige måste vara attraktivt, för vi behöver locka specialkompetenser att komma hit”, säger Elin Kebert.

Färre utbildningar och åtstramad arbetskraftsinvandring bidrar till att kompetensbehovet är skriande i byggbranschen. Nu är situationen så akut att företagen tappar affärer. ”De avstår upphandlingen för att de vet att de inte kommer att hitta en medarbetare som kan göra jobbet.”, säger Elin Kebert på Byggföretagen.

− Våra medlemsföretag har haft svårt att rekrytera under en lång tid. Det är brist på både yrkesarbetare, tjänstemän och chefer. Och vi känner fortfarande av 90-talsnedgången, där vi förlorade folk när de utexaminerades från högskolorna, men inte klev in i byggbranschen. Så vi har stort behov av kompetens inom många olika yrken.

Det säger Elin Kebert, expert på kompetensförsörjning på Byggföretagen. Precis som i många andra branscher är alltså kompetensbristen skriande inom bygg. Och det kommer inte att bli lätt att rekrytera den närmaste framtiden heller.

− Vi ser en neddragning av gymnasieplatser inom bygg och anläggning och kommunerna har inte heller sökt de medel för att starta vuxenutbildning som förra regeringen införde. Samtidigt har det skett neddragningar på arbetsmarknadsutbildningar som Arbetsförmedlingen upphandlar. Det saknas vägar för den som är vuxen och vill utbilda sig mot vår bransch. Bristen på inflöde till byggbranschen är problematisk.

Mitt i denna svåra kompetenskris kommer nu ännu ett slag: Det ska nämligen bli svårare att anställa arbetskraftsinvandrare. Det är signalerna från såväl regeringen och dess regeringsunderlag i Tidöavtalet som från den tidigare regeringen.

Elin Kebert är bekymrad:

− Om man gör det svårare att arbetskraftsinvandra och inte heller satsar på yrkesutbildningar, då vet jag inte hur vi ska få byggare. Det går ju inte ihop.

− Det går inte att bygga några kärnkraftverk, det går inte att bygga några vindkraftverk, det går inte att bygga några bostäder, det går inte att bygga någonting utan yrkesarbetare. Det är den viktigaste kompetensen. Inget bygge utan byggare.

Viktigt att hitta olika vägar in

Även om antalet utbildningsplatser skulle öka, så är det en långsiktig lösning. Det kan inte lösa det akuta behov som företagen idag.

− Därför blir det otroligt viktigt att hitta olika vägar här och nu – som arbetskraftsinvandringen, säger Elin Kebert.

”Vi är väldigt måna om att det är våra företag med kollektivavtal som ska bygga Sverige.”

Under 2021 fick drygt 3 200 personer arbetstillstånd inom samhällsbyggnadssektorn. Drygt 550 av dem hade hantverkaryrken, medan drygt 2 650 var tjänstemän, det vill säga personer med akademisk utbildning.

− Yrkesarbetarna är inte så många till antalet, men de är otroligt viktiga. De sitter på specialkompetenser. Det kan till exempel vara murare som har färdigheter som vi inte har i Sverige. Hantverket är otroligt viktigt.

Vet redan när de tittar på ritningen

Hon förklarar att många medlemsföretag vittnar om att de redan när de tittar på ritningar förstår att det kan vara svårt att vara med i en upphandling, för att de vet att kompetensen inte finns att tillgå i Sverige.

− De avstår upphandlingen för att de vet att de inte kommer att hitta en medarbetare som kan göra jobbet. Och därför är det problematiskt att det ska bli svårare att anställa arbetskraftsinvandrare.

När företagen tvingas avstå affärer får det breda konsekvenser, poängterar Elin Kebert.

− Varje gång ett företag inte kan gå in i ett anbud, så påverkar det konkurrensen och i slutändan konkurrensen inom hela sektorn. Vi är väldigt måna om att det är våra företag med kollektivavtal som ska bygga Sverige.

− Sverige måste vara attraktivt, för vi behöver locka specialkompetenser att komma hit. Vi har ju redan andra problem som gör Sverige mindre attraktivt som till exempel bristen på bostäder.

Elin Kebert understryker att hon tycker att det är viktigt att det ska finnas regler kring arbetskraftsinvandring.

− Det ska vara sund konkurrens och schysta villkor. Och vi vill att individerna ska hamna i bra företag som inte utnyttjar dem.

− Värt att påpeka är en begränsning av arbetskraftsinvandring bara är en begränsning av den legala arbetskraftsinvandringen. Oaktat lönekrav så är detta inget verktyg mot illegala vägar in i Sverige, säger Elin Kebert.