DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Succéprojekt skapar jobb och löser kompetensbrist på Gotland – ”Rent magiskt”

Magnus Larsson på McDonald’s i Visby tillsammans med Ali. Efter tre månaders praktik har nu Ali en tillsvidareanställning. Bild: Karl Melander

Riktiga jobb är bästa sättet att öppna arbetsmarknaden för dem som står utanför eller riskerar att hamna där. Så resonerade företagaren Magnus Larsson och drog i gång Alla behövs på Gotland, ett projekt som hittills har gett ett femtiotal unga tillsvidareanställningar. ”Bättre rekrytering och bättre sätt att få jobb finns inte,” säger en företagare.

Kompetensbrist å ena sidan, stora skaror unga vuxna arbetslösa å den andra. På Gotland liksom på många andra håll i landet är det ett problem för företagen men lika väl ett problem för de unga som inte kommer in på arbetsmarknaden och med tiden halkar allt längre bort från ett jobb. Det är något som riskerar att skapa ytterligare problem och gör det ännu svårare att få jobb.

– Bristen på sysselsättning botas med sysselsättning.

Det säger Magnus Larsson som driver två McDonald’s-restauranger i Visby. Han har dels uppmärksammat problemen med ungdomsarbetslösheten, dels själv haft svårigheter att rekrytera nya medarbetare.

”Bristen på sysselsättning botas med sysselsättning.”

– Jag tyckte att det var ganska svårt att arbeta med Arbetsförmedlingen. Jag såg det som att de hade delvis fel fokus, att målet var att sätta folk i praktik och hoppas att det skulle ge jobb i stället för att sätta folk i praktik med ett gemensamt åtagande om att det ska bli jobb efter praktiken.

Det blev starten på Alla behövs på Gotland där ett tiotal företag gick samman för att hjälpa fler unga in på arbetsmarknaden. Tillsammans med Polisen, Tillväxt Gotland och Arbetsförmedlingen fick projektet struktur. Under namnet Alla behövs på Gotland är det sedan företagen, Polisen, Region Gotland och Tillväxt Gotland som äger och driver arbetet. Redan i det första steget 2018 hade tio unga gått från arbetslöshet till fasta jobb.

– Arbetsförmedlingen gratulerade oss och sa att de själva knappast hade lyckats att ge jobb till de tio ungdomarna. Det gav oss inspiration att fortsätta, säger Magnus Larsson.

Ställer raka frågor

Framgången kommer av ett handfast, konkret sätt att matcha varje enskild person mot en möjlig arbetsplats. Och det med hjälp av en annan sorts retorik, som Maria Eliadis, projektledare på Tillväxt Gotland väljer att kalla det.

– Vi ställer raka frågor om varför de inte har jobb och väjer inte för att de kanske finns sociala problem eller tidigare kriminalitet med i historien, säger hon.

”Vi ställer raka frågor om varför de inte har jobb och väjer inte för att de kanske finns sociala problem eller tidigare kriminalitet med i historien”, säger Maria Eliadis. Bild: Privat

Bakgrunden och det egna sociala bagaget räknas dock aldrig som ett hinder. Det är enbart ett faktum som ingår i helhetsbilden. Det kan till exempel leda till att en person som har varit straffad för telefonbedrägerier erbjöds möjlighet att arbeta i kundservice hos ett företag med argumentet att hen var väldigt bra på att tala i telefon med alla sorters människor.

– Det är inget hokus pokus. Vi letar aktivt efter de bästa matchningarna och det unika är att näringslivet är med och driver på. Vi vet alla att vi inte har råd att unga människor står utanför arbetsmarknaden, säger Maria Eliadis.

”Det är inget hokus pokus. Vi letar aktivt efter de bästa matchningarna och det unika är att näringslivet är med och driver på.”

Det raka arbetssättet och dialogen inleds med en informationsträff och en intresseanmälan. Sedan genomförs en introduktion där teori varvas med studiebesök och andra aktiviteter, bland annat yoga och annan träning. Utifrån det matchas personen mot en arbetsgivare. Där medverkar deltagaren, företagaren på den aktuella arbetsplatsen och en projektmedarbetare från Tillväxt Gotland. Det ger alla tre samma bild av vad som gäller, arbetsuppgifter, skyldigheter och rättigheter, allt med målsättningen att den inledande praktiken på 90 dagar ska resultera i en tillsvidareanställning.

– När vi står på samma nivå och har samma förväntningar går det lättare att lösa svårigheter som uppstår. En ung kille som började hos oss sa upp sig i princip varje dag, oftast för småsaker som han tog som motgångar. Arbetsförmedlingen ville hitta en annan praktikplats men vi gav oss inte; ”nu är det 80 dagar kvar, nu är det 70 och sen ska vi anställa honom”, sa vi hela tiden. Jobbet är inte roligt alla dagar, inte för någon. Det är en lärdom vi ska ha med oss och framför allt dela med oss av, säger Magnus Larsson.

Fick jobb och uppehållstillstånd

En av dem som har tagit sig in på arbetsmarknaden, med ett jobb på McDonalds, är Ali. Han kom till Sverige 2016 som 16-åring. Efter några år i Värmland sökte han sig till Gotland. När han hade fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd kom han i kontakt med Alla behövs på Gotland.

– Maria hjälpte mig så att jag fick kontakt med Magnus på McDonald’s. Tre månaders praktik fungerade jättebra så jag fick en tillsvidareanställning och därmed kunde jag få uppehållstillstånd i Sverige. Nästa steg är att utbilda mig till driftledare här och så skaffa en egen bostad, säger Ali.

Nästa steg för Ali är att utbilda sig till driftledare. Bild: Karl Melander

Under de år som Alla behövs på Gotland har rullat på har ett hundratal unga anmält sig till projektet. 76 har matchats mot en arbetsgivare och inlett tre månaders praktik. Av dem har nu 60 tillsvidareanställningar. Det har i sin tur inspirerat allt fler företag på Gotland att delta. Företagarbanken innehåller i dagsläget 58 företag i de flesta olika branscher.

Ett av dem är Tobbes Bud, ett åkeri i Visby som kör transporter i alla storlekar, från lokala bud till långtradartrafik. Transportnäringen är en av de branscher som skriker efter chaufförer och det märktes extra tydligt när företaget för en tid sedan skulle utöka verksamheten.

– Vi hade fått väldigt många ansökningar som det tog evinnerliga tider att gå igenom men som inte ledde till ett enda napp. Då tog vi kontakt med Alla behövs som kom med tre utvalda. Två av dem är nu anställda hos oss, säger vd Tobias Almqvist.

”Det är lätt att stirra sig blind på vad som står i ett cv. Men att någon står långt från arbetsmarknaden behöver inte betyda att nåt är fel”, säger Tobias Almqvist. Bild: Privat

Han konstaterar att om de två som nu, efter den första tremånadersperioden är tillsvidareanställda, hade sökt jobb själva hade de knappast ens blivit utvalda för intervju.

– Det är lätt att stirra sig blind på vad som står i ett cv. Men att någon står långt från arbetsmarknaden behöver inte betyda att nåt är fel. De två killarna fick en chans och har blommat ut nåt fantastiskt, säger han.

Sedan dess har ytterligare två chaufförer anställts via projektet.

– Fyra av 16 anställda här, det är bra statistik, säger Tobias Almqvist.

Magnus Larsson kan även han visa på fungerande rekryteringar, 14 av 100 anställda som tidigare knappt hade satt sin fot på en arbetsplats är nu tillsvidareanställda.

– Och betalar skatt, tillägger han.

Bottnar i viljan att bidra

Officiellt går projektperioden ut vid årsskiftet men det mesta pekar på att det blir en fortsättning när finansieringen är på väg att ordnas. Det gläder initiativtagaren Magnus Larsson.

– Idag har Gotland under delar av året landets lägsta ungdomsarbetslöshet. Det gagnar till stor del tanken med projektet och det är självklart viktigt av massor med skäl att fler människor nu har ett jobb – ett riktigt jobb. De bollas inte från den ena praktikplatsen efter den andra. Nyckeln till framgång har varit att näringslivet och företagen är med och tar ett aktivt ansvar. Att anställa de som sägs stå långt ifrån arbetsmarknaden bottnar mycket i viljan att bidra till samhällsutvecklingen. Vi bygger Gotland tillsammans.

Tobias Almqvist håller med:

– Självklart ska det fortsätta och vi hänger på. Fler företag borde göra det också. Bättre rekrytering och bättre sätt att få jobb finns inte. För oss har det varit helt magiskt.