ARBETSKRAFTSINVANDRING

Nyckelperson på Volvo utvisades – ansökan kom 15 timmar försent

Bild: Claudio Breciani/TT, Janerik Henriksson/TT

Jalal utvisades från Sverige efter fyra år eftersom hans ansökan om förlängning av arbetstillstånd kom 15 timmar försent till Migrationsverket. Ett av många liknande bakslag för Volvo Cars, som anställer 500 arbetskraftsinvandrare om året. Enligt företagets Sofia Norström står svensk biltillverkning och faller med den utländska kompetensen.

15 timmar. Det var så mycket försent som Jalals ansökan om förlängning av arbetstillståndet kom in till Migrationsverket. Och nu saknar Volvo Cars en viktig medarbetare, som har en nyckelroll när det gäller mjukvaruutveckling till självkörande bilar.

– Jalal kom till Sverige i samband med att han påbörjade sin anställning hos oss för fyra år sedan, säger Sofia Norström, som är Global Mobility ansvarig inom EMEA på Volvo Cars.

– Han sitter på ett projekt som är väldigt kritiskt för företaget och där det är omöjligt att hitta kompetensen inom Sverige. Jalal har en central roll i projektet, fortsätter hon.

”Att det är 15 timmar som blir avgörande är så klart jätteproblematiskt och konsekvenserna blir väldigt stora, både för honom och för företaget.”

Hon berättar att Jalal, som kommer från Indien och som egentligen heter något annat, tidigare har fått sitt arbetstillstånd förlängt. Men den här gången tog det stopp. Enligt Sofia Norström upptäckte företaget, som anställer ungefär 500 arbetskraftsinvandrare per år, att Jalals tillstånd gick ut samma dag.

– Trots att vi gjorde vad vi kunde för att få in ansökan samma dag så lyckades vi inte, utan ansökan kom in till Migrationsverket dagen efter.

Tvingades lämna Sverige – efter fyra år

Förödande, skulle det visa sig, för Jalal tvingades lämna Sverige och åka tillbaka till Indien, i väntan på att få besked om han får ett nytt uppehållstillstånd eller inte. Ett sådant brev skickades i skrivande stund för ungefär fyra veckor sedan

– Det här är en person som har skött sig fläckfritt under sin tid i Sverige och där alla villkor för anställningen har varit uppfyllda. Han har valt att etablera sig i Sverige, trots internationell konkurrens om hans unika kompetens. Att det är 15 timmar som blir avgörande är så klart jätteproblematiskt och konsekvenserna blir väldigt stora, både för honom och för företaget, säger Sofia Norström.

Volvo Cars ombads att inkomma med en komplettering för att beskriva varför Jalal är viktig för företagets verksamhet. Det tog en dryg månad men under arbetet med denna artikel återkom Migrationsverket med ett svar – turligt nog med ett positivt besked.

– Vi är så klart lättade och glada över att Jalal får komma tillbaka till Sverige. Men processen känns ännu märkligare nu, när han alltså får ja, men både han, företaget och Migrationsverket har fått genomgå allt krångel, säger Sofia Norström.

”Det hade varit så mycket enklare för alla parter om vår medarbetare hade beviljats en förlängning av uppehållstillståndet med en gång, utan att vi hade behövt lägga ner så mycket tid”, säger Sofia Norström. Bild: Pressbild

En annan medarbetare som anställdes för sin unika kompetens, en kvinna från Kina, hade beviljats arbetstillstånd och åkte till Sverige så snart hon kunde. För att arbetstillståndet ska vara giltigt måste den det berör komma in i landet senast fyra månader från det att beslutet börjar gälla. Men kvinnan blev försenad – på grund av coronapandemin. Det var dock inte ett tillräckligt gott skäl enligt Migrationsverket, som avslog hennes ansökan om förlängning av tillståndet två år senare. Hon fick sätta sig på ett plan hem till Kina.

– Vi påbörjade direkt en ny tillståndsprocess för henne och under tiden kunde vi bara vänta på att hon ska kunna återvända till Sverige med sin familj för att fortsätta sitt arbete här, säger Sofia Norström.

Krånglet skulle kunna undvikas

Även i det här fallet har Migrationsverket efter en lång process återkommit med ett positivt besked och kvinnan med familj kan nu återvända till Sverige. Det gläder Sofia Norström, men hon vidhåller att krånglet skulle kunna undvikas.

– Det hade varit så mycket enklare för alla parter om vår medarbetare hade beviljats en förlängning av uppehållstillståndet med en gång, utan att vi hade behövt lägga ner så mycket tid, säger hon.

– I slutändan beviljades personerna arbetstillstånd för samma arbete hos samma arbetsgivare som tidigare. Det som har varit det största problemet har varit osäkerheten i vilka beslut som kommer fattas, samt hur länge det skulle dröja.

Det här är bara två av många exempel där det har strulat rejält för Volvo Cars och deras anställda arbetskraftsinvandrare. Men enligt Sofia Norström är inte det här de enda problemen som företaget har när det gäller byråkratin kring arbetskraftsinvandring och kontakterna med Migrationsverket. Just nu ligger runt 160 ansökningar och väntar på svar.

Hur funkar processen med Migrationsverket rent allmänt?

– Vi har såklart goda förhoppningar att Migrationsverket gör allt de kan för att korta handläggningstiden även om vi inte märker av detta än. Men certifieringen som ska ta 10-20 dagar tar i stället tre till fyra månader nu. De senaste veckorna har vi dessutom sett att i vissa ärenden får vi svar inom certifieringstiden, samtidigt som vi har ärenden som vi skickade in i juni där vi fortfarande inte har fått svar. Så det är otroligt svårt att ge ett besked till kandidaten eller rekryterande chef om startdatum, säger Sofia Norström och fortsätter:

– När vi tidigare satte ett startdatum på tre till fyra månader måste vi nu sätta ett startdatum om sex månader, för att säkra upp. Då uppstår ett helt nytt problem. Enligt Migrationsverket får annonsen för en tjänst inte vara äldre än sex månader för att arbetstillstånd ska utfärdas. Det blir en ekvation som inte går ihop.

Svårt att planera

Osäkerheten kring tiderna är inte bara problematiska för företaget. Även den nyanställde drabbas.

– Det blir ju svårt att kunna planera. När ska jag börja planera min och min familjs flytt? När ska jag säga upp mig från min nuvarande anställning? När ska jag göra mig av med mitt boende? Vi vill ju inte ha en situation där vi inte kan förutse Migrationsverkets handläggningstid så att vi underskattar den och personen som vi har anställt blir kvar i sitt hemland, men inte har någon försörjning.

”Det är en otrolig konkurrens om de kandidater som redan finns i Sverige.”

Sofia Norström säger att det enda svaret de kan ge sina kandidater när det gäller migrationsprocessen och handläggningstiderna är att ”det inte går att säga just nu”.

– Sedan förstår vi att det inte handlar om enskilda handläggare, utan det är snarare den komplexa lagstiftningen och tillämpningen av den som orsakar den långa handläggningstiden och oförutsägbarheten.

– Jag är jurist i botten och förstår givetvis vikten av att följa regler. Men här blir det så kontraproduktivt.

Varför anställer ni arbetskraftsinvandrare?

– Det är en otrolig konkurrens om de kandidater som redan finns i Sverige. Men som företag är det oavsett detta viktigt för oss att attrahera internationell kompetens för att diversifiera vår verksamhet.

Hon berättar att de områden som Volvo Cars framför allt behöver rekrytera utländsk arbetskraft inom är mjukvaruutveckling och olika ingenjörsyrken kopplat till elektrifiering och batteriutveckling

– Där är det mycket kritiskt just nu.

Skulle du säga att Volvo Cars och biltillverkningen i Sverige står och faller med arbetskraftsinvandringen?

– Ja, som det är nu. Inte minst kring forskning och utveckling.

Sofia Norström uttrycker en oro för den förändring i regelverket kring arbetskraftsinvandring som dels trädde i kraft den första juni i år och som dels har aviserats från olika håll inom politiken. Den första november kommer ytterligare, nyligen aviserade förändringar, som hon befarar kommer att bidra till ännu längre handläggningstider och en ökad administration.

– Vi skulle önska oss att vi, som en av Sveriges största arbetsgivare, hade större möjlighet att delta i diskussionerna i ett tidigt skede kring hur olika regelförändringar och tolkningar av dessa påverkas oss.

Migrationsverket kommenterar

TN har kontaktat Migrationsverket och generella frågor med Volvos problem och fall som exempel. Presskommunikatör Lisa Danling svarar via mejl:

”Tyvärr är det många som får vänta längre på att få sitt arbetstillstånd. Det beror bland annat på grund av lagstiftningen den 1 juni som innebär fler arbetsmoment och en mer komplex handläggning. Därför satsar vi nu på att korta handläggningstiderna genom att anställa fler medarbetare och se hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att fatta fler och snabbare beslut. Vad gäller certifierade företag är handläggningstiden i snitt drygt 45 dagar. Migrationsverket ska enligt utlänningsförordningen, fatta beslut inom fyra månader. Men eftersom Migrationsverkets ambition är att seriösa arbetsgivare med återkommande arbetskraft ska ha möjlighet till en snabb och smidig handläggning har myndigheten bakåt i tiden beslutat att vissa, certifierade, företag ska få beslut inom 10 dagar. Idag ligger som sagt handläggningstiden på drygt 45 dagar.”