FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Parterna: Så bör regeringen lösa arbetsmarknaden mitt i krisen

LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson Bild: Stina Stjernkvist/TT, Sören Andersson

Den höga inflationsnivån är en svår utmaning för Sveriges nya regering. I ett samtal i P1 Morgon pratade LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson om hur det ekonomiska läget, a-kassan och arbetskraftsinvandringen bäst ska hanteras.

– Vissa saker välkomnar vi, bland annat att A-kassan ska ligga kvar. Det förutsätter vi också gäller efter hundra dagar. Men vi saknar enormt mycket när det gäller hela omställningsbiten, att få människor i jobb och arbetsmarknadspolitik. Där var det oerhört tunt, säger Susanna Gideonsson om Tidöavtalet.

– Det är ingen avundsvärd situation för den här regeringen, säger Karin Johansson och nämner inte minst den höga strukturella arbetslösheten och energikrisen.

Hon menar att det finns både sött och salt i Tidöavtalet.

– Det söta är att det finns ett stort engagemang kring energifrågorna. Det är en fråga som ska hanteras på både kort och lång sikt. På lång sikt är det naturligtvis så att man behöver få igång en produktion av mer fossilfri el och det har man en tydlig agenda för. Det tycker vi är väldigt positivt.

Både Karin Johansson och Susanna Gideonsson nämner högkostnadsskyddet för el som en viktig fråga.

Till skillnad från Susanna Gideonsson tycker Karin Johansson att det är olyckligt att den höjda a-kassenivån blir permanent.

– Vi behöver ha mer drivkrafter till arbete. Vi har en väldigt hög arbetslöshet och vi har många som står utanför arbetsmarknaden. Så vi måste skapa ett större mått av drivkrafter, säger hon.

Villkoren kring arbetskraftsinvandring ska skärpas, enligt Tidöavtalet. Susanna Gideonsson tycker det är bra att skärpningen kommer till, men föredrar en annan metod än den avtalet föreslår.

– Vi hade hellre sett en arbetsmarknadsprövning där vi vet att det behövs arbetskraft till de här arbetsuppgifterna.

Men Karin Johansson tycker inte att det är en bra idé.

– Det beror på att det just är så svårt att hitta arbetskraft. Det är ju det som är så svårt på den svenska arbetsmarknaden idag, att samtidigt som vi har en hög arbetslöshet så har vi också svårt att hitta kompetens till våra lediga jobb. Vi har varit tvungna att importera arbetskraft. Det lönegolv som man nu har lagt innebär att man stänger ute enormt många branscher, säger hon till P1 Morgon.

P1 Morgon: LO och Svenskt Näringsliv om den nya regeringens ekonomiska politik